เทคนิคเร่งกล้ามง่าย ๆ แต่ได้ผล

Tips and Technique, Weight Training

308_creatien-1

 

น.น. ที่ใช้ในการยกเวทนั้นสำคัญก็จริง โดยพบว่า น.น. ที่ยกได้ประมาณ 8-12 ครั้งแล้วหมดแรงพอดีนั้นจะเพิ่มกล้ามเนื้อได้ดี

 

แต่เราสามารถเพิ่มเทคนิคเข้าไปเพื่อให้เพิ่มกล้ามเนื้อได้มากขึ้น

 

จากการศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในปี 2016 ได้นำอาสาสมัครมาแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่

 

– กลุ่ม FS (Fast Speed) คือกลุ่มที่ใช้เวลา 1 วินาทีตอนยก นน แล้วใช้เวลา 1 วินาทีตอนผ่อน นน

– กลุ่ม SS (Slow Speed) คือกลุ่มที่ใช้เวลา 1 วินาทีตอนยก นน แล้วใช้เวลา 4 วินาทีตอนผ่อน นน

 

ระยะเวลาในการศึกษารวม 12 สัปดาห์ โดยทั้งสองกลุ่มนี้จะใช้ นน ที่ยกได้ 8 ครั้งแล้วหมดแรงเหมือนกัน

หากสามารถยกได้เกิน 8 ครั้งก็จะเพิ่ม น.น. ที่ใช้ยก

หากไม่สามารถยกได้ถึง 8 ครั้งก็จะลด น.น. ที่ใช้ยก

 

เมื่อทำการวิเคราะห์หลังจากจบโปรแกรมแล้วก็ได้พบผลที่น่าสนใจดังนี้

  1. ทั้งสองกลุ่มสามารถเพิ่มพละกำลังและขนาดกล้ามเนื้อได้ (เมื่อเทียบกับก่อนเข้าโปรแกรม)
  2. กลุ่ม SS ที่ใช้เวลา 1 วินาทีตอนยก นน แล้วใช้เวลา 4 วินาทีตอนผ่อน นน นั้นส่งผลต่อการเพิ่มพละกำลังและขนาดกล้ามเนื้อได้มากกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญ

 

ที่กลุ่ม SS นั้นสามารถส่งผลต่อการเพิ่มพละกำลังและขนาดกล้ามเนื้อได้มากกว่านั้นก็เป็นเพราะว่ากลุ่มนี้ใช้เวลา 1 วินาทีตอนยก นน แล้วใช้เวลา 4 วินาทีตอนผ่อน น.น. ซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อที่ได้รับการบริหารนั้นต้องรับ น.น. มากขึ้น ซึ่งศัพท์เทคนิคเรียกว่า Time under tension (TUT) มากกว่า

 

ดังนั้นเราสามารถทำให้การเวทเทรนนิ่งของเรานั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้เพียงแค่

“ยกต้านลงให้ช้าๆ ประมาณ 4 วินาที”

ง่ายๆ เพียงเท่านี้ แต่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีจริง

 

อ้างอิง

Paulo et al. Resistance training with slow speed of movement is better for hypertrophy and muscle strength gains than fast speed of movement.. International Journal of Applied Exercise Physiology, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 37-43, june 2016

 

 

 

(Visited 1,030 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019