เทคนิค Dropset

Drop sets เป็นเทคนิคที่ใช้ในการผ่านจุดอ่อนแรงอีกเทคนิคหนึ่ง ลักษณะการใช้เทคนิคนี้คือผู้ฝึกฝึกไปจนถึงจุดที่อ่อนแรงจนไม่สามารถออกแรงต้านน้ำหนักได้ต่อแล้วผู้ฝึกเก็บบาร์และรีบปลดน้ำหนักให้เบาลงประมาณหนึ่งพอที่จะสามารถยกได้ต่อโดยไม่หยุดพักนั่นเอง

 

หลักการและเหตุผลของ drop sets นี้จริงๆแล้วมันก็คือ Force reps แบบไม่ต้องอาศัยผู้ช่วยฝึกนั่นเอง ด้วยหลักกาเดียวกันคือการทำให้น้ำหนักเหล็กเบาลงจนสามารถยกได้ต่อ โดยที่ force rep ใช้ผู้ช่วยฝึกในการพยุงน้ำหนัก แต่ Drop set เป็นผู้ฝึกเองที่ปลดน้ำหนักให้น้อยลงเพื่อที่จะสามารถฝึกต่อไปได้ ในด้านความละเอียดของการฝึกนั้น Drop set นั้นค่อนข้างจะหยาบกว่า เพราะผู้ฝึกต้องลดน้ำหนักลงมาค่อนข้างมากเพื่อที่จะฝึกได้ต่อ และน้ำหนักที่ลดนั้นเป็นน้ำหนักที่ลดแบบตายตัว เช่นปลดออก 10kgs ก็คือ 10kgs ในขณะที่ Force rep นั้นน้ำหนักที่ช่วยพยุงสามารถแปรผันได้อิสระ เช่น ช่วงแรกผู้ฝึกมีแรงอยู่ก็พยุงเบาๆแค่ 10kgs แต่เมื่อฝึกต่อไปผู้ฝึกอ่อนแรง ผู้ช่วยก็เพิ่มแรงพยุงเป็น 15kgs เพื่อให้ผู้ฝึกออกแรงฝึกต่อไปได้ แต่ข้อดีของ Drop set คือ ระหว่างที่ผู้ฝึกลุกขึ้นไปเปลี่ยนน้ำหนักนั้นได้เกิดช่วงเวลาที่กล้ามเนื้อได้พักบ้าง เป็นเหมือน rest pause สั้นๆนั่นเองทำให้ร่างกายสามารสะสมพลังงานกลับได้ส่วนนึงนั่นเอง

 

ด้วยข้อดีตรงนี้ทำให้เกิดการทำผสมผสานระหว่าง Drop set และ Force Rep ขึ้นมา ทำให้เกิดการฝึกเฉพาะดังนี้ ผู้ฝึกฝึกจนถึงจุดอ่อนแรงไม่สามารถฝึกต่อไปได้ ผู้ช่วยฝึกช่วยปลดน้ำหนักลง โดยที่ผู้ฝึกมีเวลาพักเล็กน้อย พร้อมกับฝึกต่อไปจนถึงจุดอ่อนแรงที่2 แล้วให้ผู้ช่วยฝึกช่วยเซฟต่อในลักษณะ Force rep นั่นเอง

(Visited 2,617 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019