เบิร์นไขมันแบบไหน เหมาะกับเรามากที่สุด

Cardio, Weight Training

140_burn_p

การคาร์ดิโอในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคาร์ดิโอ 2 แบบใหญ่ๆ ได้แก่  Low intensity และ High intensity Interval Training หรือ HIIT

การคาร์ดิโอแต่ ละแบบนั้นก็มีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะในเรื่องของ ความเข้มข้นซึ่งเป็นหัวใจของการจำแนกประเภทการคาร์ดิโอในขณะที่ Low intensity นั้นกำหนดควมมเข้มข้นเบื้องต้นอยู่ในระดับกลางถึงระดับต่ำ (55 – 65% MaxHR) ในขณะที่ HIIT นั้นอาจขึ้นไปแตะที่ระดับ 80 – 85% MaxHR ในช่วงอัดหรือสปริ้นท์อีกทั้งข้อจำกัดด้านการใช้พลังงานของร่างกายที่ Low intensity นั้นเน้นไปที่ระบบใช้ออกซิเจนหรือ Aerobic แต่ HIIT นั้นเน้นไปที่ระบบกึ่ง Anaerobic ทั้งนี้ยังมีเรื่องของระยะเวลาที่ก็เป็นตัวแปรสำคัญอีกข้อหนึ่งในการกำหนด ประเภทการคาร์ดิโอด้วยเช่นกัน

 

จากข้อมูลสรุป ด้านจุดเด่นจุดด้อยของการคาร์ดิโอแต่ละประเภททำให้เราทราบภาพรวมของการเลือก ใช้คาร์ดิโอให้เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดโดยอาศัยจากปัจจัยต่อไปนี้

 

– ถ้าเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายหรือผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายอย่างจริงจังมาก่อนให้ใช้ Low intensity

เหตุผล HIIT นั้นอาศัยความเข้าใจทักษะและสภาพร่างกายมากกว่าดังนั้นความเข้มข้นที่สูงไปอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้

 

– ถ้าเป็นผู้ที่มีโรคคความดันเบาหวานหรือโรคเกี่ยวกับหัวใจหอบหืดหรือมีปัญหา การและเปลี่ยนออกซิเจนเช่นถุงลมโป่งพองให้ใช้ Low intensity

เหตุผลเพราะความ เข้มข้นสูงของ HIIT (75%+ MaxHR) ทำให้เพิ่มอัตราเสี่ยงให้กับโรคหัวใจหรือเสี่ยงต่อการขาดอากาศหมดสติในกลุ่ม ที่เป็นหอบหรือและเปลี่ยนออกซิเจนไม่ได้

 

– ถ้าเป็นผู้ที่มีปัญหาข้อต่อเรื้อรังข้อต่ออักเสบบาดเจ็บเอ็นฉีกให้ใช้ Low intensity

เหตุผลลักษณะการ เพิ่มความเข้มข้นในระยะอัดหรือสปรินท์นั้นมีความเสี่ยงในการที่ข้อต่อต่าง ต้องรับการกระทบที่หนักขึ้นแรงขึ้นส่งผลให้อาจเกิดอาการบาดเจ็บได้

 

– ถ้าเป็นผู้ที่ควบคุมอาหารอย่างหนักโดยเฉพาะการควบคุมคาร์โบไฮเดรตและ/หรือ โปรแกรมอาหารที่ทานคาร์โบไฮเดรตน้อยมากๆหรือผู้ที่ต้องการคาร์ดิโอในตอนเช้า ท้องว่างให้ใช้ Low intensity

เหตุผล HIIT นั้นอาศัยการใช้พลังงานแบบ Anaerobic glytcolytic เป็นส่วนใหญ่ซึ่งการให้พลังงานจำเป็นต้องใช้คาร์โบไฮเดรตในการให้พลังงานใน ภาวะที่ร่างกายต้องควบคุมอาหารและคาร์โบไฮเดรตมากๆจึงเป็นการดีกว่าที่จะ สำรองคาร์โบไฮเดรตจุดนี้เพื่อใช้ในกิจกรรมอื่นๆเช่นการฝึกเวทเทรนนิ่ง

 

– ถ้าเป็นผู้ฝึกในช่วงต้นของการเข้าโปรแกรมลดไขมัน (cutting diet) และไม่มีปัญหาข้างต้นให้ใช้ HIIT

เหตุผล HIIT นั้นช่วยเรงระบบเผาผลาญซึ่งเป็นผลดีในขณะที่ผู้ฝึกกำลังจะเริ่มโปรแกรมลด ไขมันและเช่นกันการทำ HIIT บ้างตลอดการเข้าโปรแกรมก็เป็นทางเลือกที่ดีในการกระตุ้นระบบเผาผลาญไม่ให้ ตกลงมากเกินไป

 

– ถ้าเป็นผู้ที่เข้าโปรแกรมการคาร์ดิโอแบบ Low intensity มาเป็นระยะเวลานานจนไม่พบการพัฒนาในลำดับต่อไปให้ใช้ HIIT

เหตุผลเมื่อร่าง กายถูกฝึกซ้ำๆทำให้เกิดความทนทาน tolerant ร่างกายจะปรับตัวกับการกระตุ้นนั้นทันทีการสลับ HIIT ซึ่งต่างกับ Low intensity โดยสิ้นเชิงเข้าไปนั้นทำให้ร่างกายต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาใหม่อีกครั้งหนึ่ง

 

– ถ้าเป็นผู้ที่มีเวลาน้อยให้ใช้ HIIT

เหตุผลจุดเด่น ที่สำคัญของ HIIT คือการใช้ระยะเวลาที่น้อยแต่เผาผลาญพลังงานได้มากเพราะฉะนั้นหากผู้ฝึกมี เวลาจำกัดมากและต้องการเพิ่มระดับพลังงานที่เผาผลาญให้มากขึ้นการใช้ HIIT นั้นเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลมากๆ

 

– ถ้าเป็นผู้ที่ต้องเดินทางไกลหรือต้องพักการฝึกเวทเทรนนิ่งไประยะหนึ่งควรฝึก HIIT

เหตุผลการคา ร์ดิโอแบบ HIIT นั้นมีกลไกใกล้เคียงกับการฝึกเวทเทรนนิ่งในเรื่องของการใช้พลังงานแบบไม่ใช้ ออกซิเจนหรือ Anaerobic และการที่ร่างกายต้องปรับตัวต่อกรดแลคติค lactate threshold ทำให้ผู้ฝึกได้ประโยชน์จากการคาร์ดิโอแบบ HIIT ในขณะที่ต้องพักการฝึกเวทเทรนนิ่งและนี่คือแนวทางคร่าวๆเพื่อประกอบการ ตัดสินในเลือกประเภทของการคาร์ดิโอให้เหมาะสมกับผู้ฝึกเองอย่างไรก็ดีเพื่อ ให้ได้ผลสูงสุดการคาร์ดิโอไม่ว่าจะในลักษณะใดควรคำนึงให้สัมพันธ์กับระดับ พลังงานที่รับเข้าและใช้ออกของร่างกายด้วยเช่นกัน

 

60sk_arti1 copy

pt_banner copy

(Visited 593 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019