เพิ่มกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคการฝึกแบบ 1.5 ครั้ง

133_midrange_p

What?

คือ การฝึกที่เน้นไปที่มุมที่เรียกว่า mid range โดยเริ่มจาก การเหยียดกล้ามเนื้อเต็มมุม หดตัวกลับครึ่งทาง เหยียดกลับเต็มมุมและหดตัวกลับเต็มมุม นับเป็น 1.5 ครั้ง

 

Why?

Length-tension relationship เพราะความตึงตัว (tension)เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเติบโตของกล้ามเนื้อ โดยมุม mid range จะมีการหดตัวมากที่สุด และเป็นมุมซึ่งผู้ฝึกทั่วไปมักพลาดในการสร้างแรงตึงตัว หากเปรียบในขณะ งอตัว (fully shorten)และเหยียดตัวเต็มที่ (fully stretched)

 

How ?

ยกตัวอย่าง เช่น ในท่า BB.Bench Press เริ่มต้น ในท่าเตรียม งอข้อศอกลง บาร์แตะอก ดันบาร์กลับ ครึ่งทาง งอข้อศอกแตะอกอีกครั้ง จากนั้นดันบาร์กลับในท่าเตรียม นับเป็น 1.5 ครั้ง ใช้นำ้หนักที่ฝึก 10 ครั้ง และใช้เทคนิค 1.5 ครั้ง ฝึกเพียง 6-8 ครั้ง ป.ล.สามารถประยุกต์ใช้ได้กับท่าฝึกทั่วไป เช่น Squat/Lat pull/Shoulder press/leg ext. etc

(Visited 274 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019