เริ่มต้นออกกำลังกายกี่นาที ถึงจะดีที่สุด

Cardio, Weight Training

216_time_p

สำหรับผู้ฝึกใหม่ที่ยังไม่มีแนวทางในการลดน้ำหนักอย่างถูกต้อง คำถามที่มักพบคือ มือใหม่เพิ่งเริ่มคุมอาหาร จะออกกำลังกายนานแค่ไหน หนักเท่าไรต่อสัปดาห์ดี

จากการศึกษาของ สถาบัน Cooper สหรัฐอเมริกา ซึ่งทำการศึกษา ผู้หญิงที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน หรือ หยุดมาไม่น้อยกว่า 6เดือนโดยที่ค่าเฉลี่ย มวลกายอยู่ที่ 27-40 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำหนักตัวเกิน ให้เข้ามารับคำแนะนำการควบคุมอาหารทั่วไป และ มอบหมายให้ออกกำลังกาย แบ่งตามกลุ่มได้ กลุ่มดังนี้

กลุ่ม1ออกกำลังกายหนัก200นาที/สัปดาห์

กลุ่ม2ออกกำลังกายหนัก150นาที/สัปดาห์

กลุ่ม3 ที่ออกกำลังกายปานกลาง350นาที/สัปดาห์

กลุ่ม4ออกกำลังกายปานกลาง200นาที/สัปดาห์

 

โดยทั้ง4กลุ่มเริ่มออกกำลังกายจากความหนักปานกลาง 100นาที/สัปดาห์ก่อนแล้วจึงค่อยๆปรับความหนักและระยะเวลาให้สัมพันธ์กับที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้การเดินบนลู่เดินในการออกกำลังกาย น้ำหนักตัวและ มวลกายจะถูกวัดเดือนที่ 6 และ 12ของโปรแกรม

ผลการทดลองพบว่า ใน1ปี นน.ตัวลดเฉลี่ยอยู่ที่ 6.3 – 8.9 กก. ซึ่งพบว่าความหนักของการออกกำลังกายไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทางด้านการลดนน. แต่หากจำแนกทั้ง4กลุ่มโดยใช้ระยะเวลาการออกกำลังกายพบว่า หากแบ่งกลุ่มออกเป็น 2กลุ่ม โดยที่กลุ่มที่ 1นั้นมีระยะเวลาการออกกำลังกาย มากกว่าหรือเท่ากับ 200นาทีรวม/สัปดาห์ และ กลุ่มที่มีระยะเวลาการออกกำลังกายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 150นาทีรวม/สัปดาห์

พบว่ากลุ่มที่ออกกำลังกาย มากกว่าหรือ เท่ากับ 200นาทีรวม/สัปดาห์นั้นมีอัตราการลดนน.ที่มากกว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายรวม150นาที/สัปดาห์(แม้ว่าอาจจะออกกำลังกายด้วยความหนักที่หนักกว่า) ดังนั้นผลการศึกษานี้จึงเสนอแนะได้ว่า สำหรับมือใหม่ที่เริ่มคุมอาหารและออกกำลังกาย ให้ตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายไว้ที่ อย่างน้อย 150-200นาที/สัปดาห์เป็นหลัก แล้วถึงวางเป้าหมายเรื่องความหนักของการออกกำลังกายเป็นปัจจัยเสริม

ws_mhp2-1050x513

(Visited 1,036 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019