เล่น Bench Press ยังไง ไม่ให้บาดเจ็บ ข้อมือ ข้อศอก

Tips and Technique, Weight Training

232_hurt_p

 

การบาดเจ็บที่ข้อศอก – การบาดเจ็บที่ข้อศอกถือเป็นอาการบาดเจ็บอีกอย่างหนึ่งที่สามารถพบได้จากการเล่น Bench press โดยสาเหตุของการบาดเจ็บมักเกิดจากการใช้น้ำหนักที่มากเกินไปจนส่งผลให้เล่นผิดฟอร์มจนทำให้กล้ามเนื้อไตรเซป (Triceps) ต้องรับภาระหนักเกินไป (Overload) จนทำให้เกิดการบาดเจ็บเอ็นของกล้ามเนื้อดังกล่าว นอกจากนี้อาจทำให้เกิดเจ็บของจุดเกาะต้นของเอ็นกล้ามเนื้อปลายแขน (Forearms) บริเวณด้านในและด้านนอกของข้อศอก (Medial and Lateral epicondylitis) ได้อีกด้วย

 

การบาดเจ็บที่ข้อมือ – การบาดเจ็บที่ข้อมือมักเกิดจากการใช้น้ำหนักที่มากเกินไปเช่นเดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ในระหว่างเล่นผู้ฝึกไม่สามารถควบคุมความมั่นคงของข้อมือได้จนทำให้เกิดการบาดเจ็บของเอ็น (tendon and ligament) บริเวณข้อมือได้ โดยการบาดเจ็บดังกล่าวส่งผลถึงความมั่นคงของข้อมือ

 

สรุป – ในการเล่นท่า bench press ที่เหมาะสมควรใช้น้ำหนักที่สามารถเล่นได้มากที่สุดโดยที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ข้อศอก และข้อมือได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

คำแนะนำ – สำหรับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งบริเวณข้อไหล่ ข้อศอก และข้อมือ ควรพักการใช้งานในส่วนที่บาดเจ็บและหากมีอาการปวด บวม แดงร้อน ซึ่งเป็นสัญญาณของการอักเสบควรทำการประคบเย็นหรือน้ำแข็ง ประมาณ 5-10 นาที ที่บริเวณดังกล่าวทุกๆ 4-6 หากอาการไม่ดีขึ้นใน 3-5 วัน ควรปรึกษาแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัดเพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

 

 

604_arti2

PT_1hrr

(Visited 1,918 times, 2 visits today)

Last modified: May 9, 2019