เวทเทรนนิ่งในแต่ละช่วงอายุจะได้ผลแตกต่างกันอย่างไร?

Weight Training

 

เมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นก็จะมีมวลกล้ามเนื้อลดลง (muscle atrophy) ซึ่งจะทำให้การใช้ชีวิตในประจำวันลำบากขึ้นกว่าเดิม จะเดิน, ลุกนั่งก็จะลำบากกว่าตอนที่ยังเป็นวัยรุ่น จึงเป็นที่มาว่าทำไมถึงแนะนำให้เวทเทรนนิ่งตั้งแต่ช่วงอายุน้อยๆ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ก่อน จะได้มีมวลกล้ามเนื้อรองรับในช่วงที่อายุมากขึ้น

 

แต่ถ้าเริ่มเวทเทรนนิ่งในตอนที่อายุมากขึ้นแล้วนั้นจะยังส่งผลดีอยู่หรือไม่นั้น วันนี้ก็ขอยกงานวิจัยชิ้นนึงที่ทำการศึกษาผลของเวทเทรนนิ่งในคน 3 ช่วงอายุ

• ช่างอายุ 18-28 ปี

• ช่างอายุ 45-55 ปี

• ช่างอายุ 65-75 ปี

 

โดยทั้งสามกลุ่มนี้จะได้ออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง 3 วันต่อสัปดาห์, วันละ 8 ท่าฝึก เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานถึง 20 สัปดาห์

 

พบว่าทุกกลุ่มมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, มวลกล้ามเนื้อ, มวลกระดูก เพิ่มมากขึ้น ถึงแม้อัตราการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อกับมวลกระดูกจะเพิ่มน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น แต่การเวทเทรนนิ่งก็ยังถือว่าส่งผลดีต่อมวลกล้ามเนื้อและมวลกระดูกอยู่ดี

 

นอกจากนี้ยังพบว่าการเวทเทรนนิ่งยังส่งผลดีต่อรูปร่างแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วก็ตาม ทุกกลุ่มสามารถลดไขมันสะสมในร่างกายลงได้ แต่เวทเทรนนิ่งในช่วงตอนอายุน้อยๆ จะได้เห็นผลในการลดไขมันสะสมมากกว่าการเวทเทรนนิ่งในช่วงอายุที่มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็ยังถือว่าการเวทเทรนนิ่งนั้นส่งผลดีต่อรูปร่างและการลดไขมันสะสมซึ่งนอกจากจะมีผลดีต่อรูปร่างแล้วก็ยังมีผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนั้นมีผลดีในช่วงอายุทั้ง 3 ช่วงที่ได้ทำการศึกษา  ทาง PlanforFIT จึงอยากแนะนำให้มีการเวทเทรนนิ่งบ้างเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและมีกล้ามเนื้อมากพอที่จะทำให้การดำรงชีวิตในประจำวันในช่วงที่อายุมากขึ้น

 

 

 

 

อ้างอิง

Phillips BE, Williams JP, Greenhaff PL, Smith K, Atherton PJ. Physiological adaptations to resistance exercise as a function of age. JCI Insight. 2017;2(17).

 

(Visited 2,299 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019