โปรตีนดี คุณภาพเน้นๆ เลือกยังไง

2

ข้อเข้าใจผิด

กินอาหารอะไรก็ได้ที่โปรตีนสูง 

ความเป็นจริง

ต้องดู Amino Acid Score ด้วยเพราะเป็นตัวบอกว่ามีกรดอะมิโนครบมั้ย ซึ่งค่าต้องมากกว่า 100 

ตัวอย่างอาหารที่โปรตีนสูง แต่คุณภาพต่ำ

แคปหมู 100 กรัม ให้โปรตีน 61 กรัม ค่า Amino Acid Score 28 

ขนมปังโฮลวีท 100 กรัม ให้โปรตีน 14 กรัม ค่า Amino Acid Score 54

ตัวอย่างอาหารที่โปรตีนสูง แต่คุณภาพสูง

อกไก่ดิบ 100 กรัม โปรตีน 23 กรัม  Amino Acid Score 136

ไข่ขาวดิบ 100g  โปรตีน 11 กรัม  Amino Acid Score 145

 สรุป

เวลานับโปรตีน ควรจะนับจากแหล่งที่คุณภาพสูง (มี Amino Acid Score เกิน 100) เช่น เนือสัตว์ ไข เวย์ ฯลฯ

(Visited 10,040 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019