โปรแกรมการเล่นเวท 1 ปี แบบ 3 วันต่อสัปดาห์

Weight Training, Workout Program

205_ayear_p

วิธีการเล่นแต่ละโปรแกรม

โปรแกรมทั่วร่างแบบที่ 1

โปรแกรมการฝึกทั่วร่างแบบที่ 2

โปรแกรมการฝึกแบบ 3 วันทั่วร่าง

 

 

โปรแกรมการฝึกแบบ 3 วัน (ผลัก ดึง และ การฝึกขา)

โปรแกรมการฝึกแบบ 3 วัน ทั่วร่างที่ออกแรงตรงกันข้าม(agonist antagonist)

คำแนะนำ

– วอร์มด้วยวิธีที่สะดวกให้พอเหงื่อออก 5-10 นาที เช่น วิ่งเหยาะๆ เดินบนลู่วิ่ง ฯลฯ

– วอร์มก่อนเล่นเวทจริง 2 sets 15-20 reps โดยวอร์มเฉพาะก่อนที่จะเล่นมัดกล้ามเนื้อนั้นๆ

– เล่นเวทเสร็จแล้วคาร์ดิโอตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ (ถ้ามี)

– ยืดกล้ามเนื้อหลักจากเล่นเวทเสร็จแล้ว

– สามารถเลือกวันที่เล่นเวทได้ตามสะดวก และในสัปดาห์ต่อไป ไม่จะเป็นต้องเป็นวันเดียวกัน

สิ่งที่ควรรู้

– ต้องยกหนักเท่าไหร่ ? (Lift by the numbers)

– ถ้าไม่อยากกล้ามโตช้า ต้องรู้ 4 ข้อนี้

– 4 อุปกรณ์เล่นเวท จำเป็นแค่ไหน

 

(Visited 6,409 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019