โปรแกรมการเล่นเวท 1 ปี แบบ 4 วันต่อสัปดาห์

Weight Training, Workout Program

188_whole_p

 

โปรแกรมทั่วร่างแบบที่ 1

โปรแกรมการฝึกทั่วร่างแบบที่ 2

โปรแกรมการฝึกทั่งร่างแบบ Push & pull

โปรแกรมการฝึกทั่วร่างแบบ Upper & lower

โปรแกรมการฝึก 4 วันแบบคลาสสิค

โปรแกรมการฝึก 4 วันแบบจับคู่กล้ามเนื้อ(Pairing Muscle)

คำแนะนำ

– วอร์มด้วยวิธีที่สะดวกให้พอเหงื่อออก 5-10 นาที เช่น วิ่งเหยาะๆ เดินบนลู่วิ่ง ฯลฯ

– วอร์มก่อนเล่นเวทจริง 2 sets 15-20 reps โดยวอร์มเฉพาะก่อนที่จะเล่นมัดกล้ามเนื้อนั้นๆ

– เล่นเวทเสร็จแล้วคาร์ดิโอตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ (ถ้ามี)

– ยืดกล้ามเนื้อหลักจากเล่นเวทเสร็จแล้ว

– สามารถเลือกวันที่เล่นเวทได้ตามสะดวก และในสัปดาห์ต่อไป ไม่จะเป็นต้องเป็นวันเดียวกัน

– ถ้าไม่จำเป็นไม่ควรเล่นเวทติดต่อกันเกิน 3 วัน เพื่อให้ร่างกายมีเวลาพักผ่อน

 

สิ่งที่ควรรู้

– ต้องยกหนักเท่าไหร่ ? (Lift by the numbers)

– เทคนิคการเล่นเวท 4 วันต่อสัปดาห์

– ถ้าไม่อยากกล้ามโตช้า ต้องรู้ 4 ข้อนี้

– 4 อุปกรณ์เล่นเวท จำเป็นแค่ไหน

(Visited 109,010 times, 17 visits today)

Last modified: July 1, 2019