โปรแกรมคำนวนสารอาหารที่เหมาะกับคุณ

Uncategorized

หนึ่งในคำถามที่มักจะถามกันบ่อยมากๆก็คือ เป้าหมาย เพิ่ม/ลด/น้ำหนักคงที่  หนักเท่านั้น สูงเท่านี้  ต้องกินอาหารยังไงบ้าง แคลลอรี่เท่าไหร่

 

หนึ่งในคำถามที่มักจะถามกันบ่อยมากๆก็คือ เป้าหมาย เพิ่ม/ลด/น้ำหนักคงที่  หนักเท่านั้น สูงเท่านี้  ต้องกินอาหารยังไงบ้าง แคลลอรี่เท่าไหร่

 

PlanforFIT เลยทำเป็นโปรแกรมคำนวนมาให้ใช้แบบง่ายๆ  โดยหลักการของโปรแกรมคือ จะเพิ่ม/ลดน้ำหนักสัปดาห์ละ 0.5 กิโลกรัม หรือเท่ากับ เพิ่ม/ลด 500 แคลลอรี่ต่อวัน ซึ่งเป็นระดับที่เพิ่ม/ลด ที่พอดี  มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

– กรณีลดน้ำหนัก จะลดแคลลอรี่วันละ 500 แคล โดยจะมาจากการคาร์ดิโอหรือ คุมอาหารก็ได้  โดยระบบจะหักแคลอรี่ที่ได้จากคาร์ดิโอ แล้วเหลือเป็นปริมาณอาหารทีต้องทาน เช่น คาร์ดิโอเฉลี่ยแล้วเผาผลาญวันละ 300 แคลลอรี่  ระบบจะหัก 200 แคลลอรี่จากอาหารเพิ่ม   ทั้งนี้จะหักจากคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก

– กรณีเพิ่มน้ำหนัก จะเพิ่มแคลลอรี่วันละ 500 แคล โดยถ้ามีการคาร์ดิโอดิโอเพิ่มไปวันละ 300 แคลลอรี่ ระบบจะทำการเพิ่มปริมาณอาหารเข้าไปอีก 300 แคลลอรี่ เป็น 800 แคลลอรี่ เพื่อชดเชยจากากรออกกำลังกาย โดยจะเพิ่มจากคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก

– กรณีน้ำหนักคงที่  ถ้ามีการคาร์ดิโอดิโอเพิ่มไปวันละ 300 แคลลอรี่ ระบบจะทำการเพิ่มปริมาณอาหารเข้าไปอีก 300 แคลลอรี่ เพื่อชดเชยจากากรออกกำลังกาย โดยจะเพิ่มจากคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก

 

วิธีการกรอกข้อมูล

1. กรอกน้ำหนักตัว หน่วย กิโลกรัม

Screenshot 2014-11-13 20.31.04

2. กรอก % ไขมัน  

การวัด % ไขมัน เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้โปรแกรมคำนวนได้แม่นยำมากขึ้น  โดยใช้ Caliper ในการวัดเท่านั้น  หากท่านวัดจากเครื่องต่างๆที่อยู่ตามฟิตเนส  จะทำให้ค่าคลาดเคลื่อนอย่างมาก  ดังนั้นแล้วใช้ Caliper ในการวัดเท่านั้น

Screenshot 2014-11-13 20.31.10

3. กรอกความถี่ของการคาร์ดิโอ

Screenshot 2014-11-13 20.31.22

กรณีเลือกออกกำลังกาย 1-3 วันต่อสัปดาห์ ระบบจะคิดแคลลอรี่ที่ได้จากการคาร์ดิโอ 170 แคลลอรี่/วัน

กรณีเลือกออกกำลังกาย 4-5 วันต่อสัปดาห์  ระบบจะคิดแคลลอรี่ที่ได้จากการคาร์ดิโอ 250 แคลลอรี่/วัน

กรณีเลือกออกกำลังกาย 6-7 วันต่อสัปดาห์  ระบบจะคิดแคลลอรี่ที่ได้จากการคาร์ดิโอ 330 แคลลอรี่/วัน

กรณีเลือกออกกำลังกาย 2 ครั้งต่อวัน   ระบบจะคิดแคลลอรี่ที่ได้จากการคาร์ดิโอ 410 แคลลอรี่/วัน

กรณีเลือกกำหนดเอง  สามารถใส่แคลลอรี่เฉลี่ยต่อวันได้เองเลย  เช่น ใน 1 อาทิตย์ คาร์ดิโอรวมๆกันแล้วได้ 700 แคลลอรี่(โดยดูแคลลอรี่จากจากนาฬิกา Heart rate monitor เท่านั้น)  แล้วใส่ตัวเลข 100 ลงไป

4. คลิก คำนวน

 

Screenshot 2014-11-13 21.01.47

ข้อควรทราบเพิ่มเติมก่อนใช้โปแกรม

– คาร์บโบไฮเดรต 100  กรัม ไม่ได้หมายถึงว่าข้าวหุงสุก 100g เพราะข้าว 100g มีคาร์โบไฮเดรต 25g เท่านั้น ดังนั้นต้องทานทานข้าหุงสุกประมาณ 400g ถึงจะได้คาร์โบไฮเดรต 100g

– โปรตีน 100  กรัม ไม่ได้หมายถึงว่าทานเนื้อสัตว์ 100g แต่ต้องดูว่าเนื้อสัตว์นั้นมีปริมาณคาร์โปรตีนกี่กรัม  จากตัวอย่างถ้าเป็นไก่ดิบ  ต้องทาน 500g ถึงจะได้โปรตีน 100g

– สำหรับกรณีเลือก “ไม่ออกกำลังกาย” หากคำนวนแล้วคาร์โบไฮเดรตออกมาน้อยมาก ให้เพิ่มการคาร์ดิโอเข้าไป โดยคาร์ดิโอ 30 นาที/วัน สามารถเพิ่มการทานคาร์โบไฮเดรตได้ 70 กรัม/วัน

– การคำนวนจะคลาดเคลื่อนมาก หากท่านไม่ทราบ %ไขมันที่แท้จริง,​หรือวัดจากเครื่องวัด % ไขมันที่อยู่ตามฟิตเนส  ดังนั้นแล้วขอให้ใช้ Caliper ในการวัดไขมันเท่านั้น 

– ข้อมูลที่ได้ เป็นข้อมูลโดยประมาณการสำหรับคนที่ออกกำลังกายเท่านั้น 

 

(Visited 79,267 times, 1 visits today)

Last modified: May 10, 2019