โปรแกรมแก้ไข ไหล่แคบ

Weight Training, Workout Program

หัวไหล่นั้นเป็นมัดกล้ามเนื้อที่สำคัญที่มีส่วนในการปรับปรุงรูปร่างให้สมส่วน ดูกว้างและมีมิติ กล้ามเนื้อหัวไหล่ดีที่และสวยนั้นยังช่วยทำให้หลังดูกว้างขึ้น และ ต้นแขนดูสวยขึ้นอีกด้วย

กล้ามเนื้อหัวไหล่นั้นวิเคราะห์ได้ใน 2 มิติ คือ

 

1.มิติที่มองจากด้านหน้าตรง หัวไหล่ที่มีผลต่อมิติของร่างกายคือ หัวไหล่ด้านข้าง ซึ่งการที่มีหัวไหล่ด้านข้างที่พัฒนาดีนั้นทำให้รูปร่างนั้นดูกว้างเมื่อมองจากด้านหน้า

 

2.มิติที่มองจากด้านข้าง หัวไหล่ที่มีผลต่อมิติของร่างกายคือ หัวไหล่ด้านหน้า และ หัวไหล่ด้านหลัง การที่มีหัวไหล่ด้านหน้าและด้านหลังที่สมบูรณ์รับกันนั้นทำให้หัวไหล่ดูมีลักษณะ กลม สวยเมื่อมองจากมิติทางด้านข้างนี้

 

โปรแกรมพัฒนากล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้าง

หัวไหล่ด้านข้างนั้นค่อนข้างถูกฝึกได้ยาก เนื่องจากท่าฝึกที่ยาก และ กล้ามเนื้อมัดรองที่ช่วยกล้ามเนื้อไหล่ข้างในการออกแรงนั้นมีมากไม่ว่าจะ บ่า ไหล่หน้าเป็นต้น กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างจึงควรถูกฝึกอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อหวังผลในการพัฒนาอย่างดีที่สุด

 

Exercise

Set

Rep หมายเหตุ

Dumbbell Side Lateral

1 20

Warm Up

2 20 Warm Up
3 15

เล่นจริง

4 15 เล่นจริง

5

12

เล่นจริง

6

10

เล่นจริงโดยเน้นน้ำหนักที่หนัก

High Pull

1

12
2 12
3

12

4

10

Barbell Shoulder Press

1

15
2

12

3

10

4 10
5

8

Machine reverse fly 1

15

2

15
3

15

4

12

5 10

 

Metabolic

PT_1hrr

(Visited 1,154 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019