โปรแกรม อก หน้าแขน ท้อง ด้วย Dumbbell

Weight Training, Workout Program

ชื่อท่า จำนวนเซท จำนวนครั้ง
Dumbbell Bench press 4 15
Dumbbell Fly 4 12
Push Up 4 15
Standing Dumbbell Curl 4 15
Standing Dumbbell Hammer Curl 4 15
Concentration Curl 4 15
Crunch 4 30
Sit Up 4 20
Oblique Crunch 4 20

 

sale_private

ดาวน์โหลดได้ฟรี! ทั้ง Adroid และ IOS

(Visited 3,891 times, 2 visits today)

Last modified: May 9, 2019