ใส่เข็มขัด ช่วยป้องกันการบาดเจ็บ ได้จริงมั้ย?

Tips and Technique, Weight Training

214_belt_p

มีแนวคิดมากมายเกี่ยวกับการใช้เข็มขัดรัดหลัง หรือ หลายคนเรียกว่าเข็มขัดบล็อคหลัง มากมายหนึ่งในแนวคิดที่ได้ยินบ่อยที่สุดคือ การที่เข็มขัดช่วยบล็อคหลังป้องกันการบาดเจ็บ หรือ เข็มขัดช่วยทำให้ฝึกได้หนักขึ้น จากหลักฐานทางงานวิจัยของ Lander JE, Hundley JR, Simonton RL เกี่ยวกับผลของเข็มขัดช่วยฝึกที่มีผลต่อการฝึกท่าสควอท โดยทดสอบจากกลุ่มตัวอย่าง5คน ถ่ายด้วยกล้องความเร็วที่ 50เฟรมต่อวินาที โดยทำการฝึกแบบใส่ และ ไม่ใส่เข็มขัด ที่นน.ของจำนวนครั้งสูงสุดที่ 8ครั้งหมดแรง (8RM)

ผลการทดลองพบว่า

1.กลุ่มที่ใส่เข็มขัด สามารถฝึกท่าสควอทด้วยความเร็วที่มากกว่า โดยเฉพาะจำนวนครั้งท้ายๆ

2.กลุ่มที่ใส่เข็มขัด มีแรงดันในช่องท้อง Intra Abs Pressure กว่ากลุ่มที่ไม่ใส่เข็มขัดถึง 25-40%

3.พบว่าการทำงานของ กล้ามเนื้อสีข้าง External Oblique และ หลังล่าง Erector Spinae นั้น “ไม่ต่างกัน” ระหว่าง ใส่กับไม่ใส่เข็มขัด

4.แต่มีหลักฐานพบว่าในกลุ่มที่ใส่เข็มขัด กล้ามเนื้อต้นขาด้านนอก และ แฮมสตริงถูกกระตุ้นมากกว่า

 

จากผลการทดลองสรุปภาพรวมได้ว่า

1.การใส่เข็มขัดนั้นช่วยการฝึกในด้านการเพิ่มแรงดันช่องท้อง เมื่อมีแรงดันช่องท้องที่มากขึ้น ก็จะทำให้แกนกลางลำตัว หรือ Core muscle นั้นมีแรงอัด และ มั่นคงมากขึ้น

2.การใส่เข็มขัด “ไม่ได้ช่วยบล็อคหลัง และ ไม่ได้เซฟ เอวและหลังล่าง” จากหลักฐานที่ว่าเอวและหลังล่างก็ยังคงได้รับการกระตุ้นการทำงานเท่ากัน ซึ่งแปลว่า ถึงแม้ใส่เข็มขัด “ก็ยังเกิดโอกาสบาดเจ็บหลังล่างได้” ถ้าน้ำหนักที่ใช้มากเกินไป หรือ ท่าฝึกไม่ถูกต้อง

3.การใส่เข็มขัดนั้นมีแนวโน้มในการที่ทำให้ต้นขาออกแรงมากขึ้น และ มั่นคงขึ้นทำให้เพิ่มความเร็วในการออกแรงได้ เนื่องจากความมั่นคง ของลำตัวที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มแรงดันนั่นเอง

4.ทั้งนี้อาจจำเป็นต้องมีการศึกษาในย่านจำนวนครั้งการฝึกที่ต่างออกไปเช่น 15RM

 

PFF_T-Shirt-2

 

(Visited 410 times, 2 visits today)

Last modified: May 9, 2019