ไข่ขาว vs ไข่ทั้งใบ แบบไหนดีกว่ากัน?

Nutrition

 

ไข่นับว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและเหมาะสำหรับการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ แต่เนื่องจากการกินไข่ทั้งใบนั้นก็จะมีไขมันจากส่วนของไข่แดงติดมาด้วย ทำให้หลายคนก็ทิ้งไข่แดงไปบ้างส่วนเพื่อลดปริมาณไขมันที่ได้รับลง เช่น อาจจะกินไข่ทั้งใบ 2, แล้วกินเฉพาะไข่ขาวอีก 3 รวมๆ แล้วก็จะได้โปรตีนประมาณ 28 g และไขมัน 12 g

*ปริมาณสารอาหารอาจแตกต่างกันหากเลือกไข่ที่เบอร์เล็กกว่า

 

หรือบางคนที่ต้องการที่จะได้รับแต่โปรตีนล้วนๆ ไม่อยากมีไขมันติดมาเลยก็อาจจะเลือกกินแต่ไข่ขาวอย่างเดียวก็สามารถทำได้เหมือนกัน

 

แต่ข้อมูลจากงานวิจัยที่กำลังจะพูดในบทความนี้อาจจะทำให้หลายคนกลับมาสนใจการกินไข่ทั้งใบแทน

 

โดยการศึกษานี้ทำการแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม

  1. กลุ่มที่กินแต่ไข่ขาวหลังเวทเทรนนิ่ง
  2. กลุ่มที่กินไข่ทั้งใบหลังเวทเทรนนิ่ง

 

โดยทั้งสองกลุ่มนี้ได้รับโปรตีนจากไข่เท่าๆ กันคือ 18 g หลังการเล่นเวทเทรนนิ่ง (ส่วนกลุ่มที่ได้รับไข่ทั้งใบจะได้ไขมันจากไข่แดงด้วย) ซึ่งเมื่อทำการเก็บข้อมูลแล้วก็ได้ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 2 ประเด็น

 

กลุ่มที่กินไข่ทั้งใบมีระดับการสังเคราะห์โปรตีนที่มากกว่า

ทั้งที่ระดับโปรตีนที่ได้รับก็เท่ากันที่ 18 g แต่กลับพบว่ากลุ่มที่กินไข่ทั้งใบนั้นมีระดับการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อที่มากกว่ากลุ่มที่กินแต่ไข่ขาว สำหรับประเด็นนี้ทางผู้ทำการวิจัยก็ยังตอบชัดๆ ไม่ได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร อาจจะเป็นเพราะไขมันที่อยู่ในไข่แดงก็เป็นได้ (เพราะสารอาหารที่แตกต่างกันก็มีในส่วนของไขมัน)

 

หลังเวทอาจจะไม่ได้ต้องการโปรตีนที่ย่อยเร็ว

เป็นความเชื่อมานานว่าหลังเวทนั้นร่างกายต้องการสารอาหารอย่างรวดเร็วถึงจะดีต่อการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ แต่เนื่องจากไขมันจะชะลอกระบวนการย่อยอาหารทำให้เกิดการย่อยและดูดซึมได้ช้าลงกว่าเดิม ดังนั้นไข่ทั้งใบย่อมมีการย่อยและดูดซึมช้ากว่าไข่ขาว

 

แต่กลายเป็นว่ากลุ่มที่ได้รับไข่ทั้งใบนั้นมีระดับการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อที่สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับแต่ไข่ขาว

 

หากเป้าหมายของการเล่นเวทเทรนนิ่งคือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อละก็ต้องเริ่มจากการกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อเป็นอย่างแรก ถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้แล้วก็จะพบว่าประเด็นย่อยและดูดซึมช้านั้นไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนกล้ามเนื้อซักเท่าไร

 

จากข้อมูลตรงนี้ก็พบว่าการกินไข่ทั้งใบนั้นดูจะมีผลดีมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังปริมาณไขมันที่ได้รับในไข่แดงด้วย เพราะต่อให้ได้รับโปรตีนคุณภาพดีและส่งผลดีต่อการสร้างกล้ามเนื้อมากกว่า แต่ถ้าต้องได้รับไขมันเกินไปด้วยก็อาจจะได้รับไขมันแถมไปด้วยก็ได้ ดังนั้นอาจจะต้องปรับลดไขมันที่ได้รับจากอาหารอื่นๆ ลงบ้างเพื่อให้สารอาหารโดยรวมทั้งวันเหมาะสมครับ

 

 

 

 

 

อ้างอิง

 

van Vliet S, Shy EL, Abou Sawan S, Beals JW, West DW, Skinner SK, et al. Consumption of whole eggs promotes greater stimulation of postexercise muscle protein synthesis than consumption of isonitrogenous amounts of egg whites in young men. Am J Clin Nutr. 2017.

(Visited 196 times, 1 visits today)

Last modified: May 10, 2019