3 ความเข้าใจผิดของการเล่นหลัง

Screenshot 2015-07-14 21.16.25Screenshot 2015-07-14 21.16.34 Screenshot 2015-07-14 21.16.44 Screenshot 2015-07-14 21.16.52

ตามข้อมูลเก่าๆ พบว่ามีการแนะนำว่า

หากต้องการปีกกว้างๆ ต้องบริหารกล้ามเนื้อหลังแบบจับกว้างๆ

หากต้องการลดการทำงานของไบเซป ควรจับแบบคว่ำมือ

ข้อเท็จจริงจากการทดลอง: จับกว้างหรือจับแคบ ได้ผลเหมือนกัน

 

จากการทดลองวัดค่า EMG เพื่อดูการทำงานของกล้ามเนื้อปีก (LD), หลังส่วนกลาง (MT) และกล้ามเนื้อไบเซป (BB) พบว่าไม่ว่าจะจับกว้างหรือจับแคบก็มีการทำงานของเหล่านี้ในสัดส่วนพอๆ กัน

ข้อเท็จจริงจากการทดลอง: จับแบบคว่ำมือหรือหงายมือก็มีการทำงานของกล้ามเนื้อไบเซปเท่าๆ กัน

จากที่เคยพูดกันว่าการจับแบบคว่ำมือนั้นมีการเคลื่อนที่แบบงอข้อศอกร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้ไบเซปเข้ามาช่วยทำงานมากขึ้นนั้นพบว่าผลนั้นไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญ การคว่ำมือหรือหงายมือนั้นมีการทำงานของกล้ามเนื้อไบเซปเท่าๆ กัน

ข้อเท็จจริงจากการทดลอง: จับแบบคว่ำมือ (มืออยู่เหนือบาร์) มีการทำงานของกล้ามเนื้อปีกและหลังส่วนกลางมากกว่า

จากที่ได้พบตามอินเตอร์เนท หลายคนจะแนะนำว่าการจับแบบหงายมือ (บาร์อยู่เหนือมือ) นั้นสามารถใช้ นน ได้เยอะกว่า เลยทำให้ load ที่เกิดจากกล้ามเนื้อนั้นเยอะกว่า จึงมีการทำงานของกล้ามเนื้อเยอะกว่า

แต่จากการทดลอง เมื่อปรับให้ load เท่ากันนั้น (นน เท่ากัน) การจับแบบคว่ำมือนั้นมีการทำงานของกล้ามเนื้อปีกและหลังส่วนกลางมากกว่า

เพื่อให้การฝึกมีประสิทธิภาพ ถ้าคุณเป็นคนที่ใส่ นน ได้เท่ากันไม่ว่าจะจับบาร์แบบไหนก็ตาม ก็แนะนำให้จับแบบคว่ำมือจะดีกว่า เพราะการทดลองพบว่าเมื่อ load เท่ากัน การจับแบบคว่ำมือมีการการทำงานของกล้ามเนื้อปีกและหลังมากกว่า

แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ใส่ นน ในการจับแบบหงายมือได้มากกว่า คุณอาจจะจับแบบหงายมือแล้วใส่ นน ให้เยอะขึ้น (แต่ยังสามารถคุมท่าและกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้อง)

อ้างอิง

Lusk SJ, Hale BD, Russell DM. Grip width and forearm orientation effects on muscle activity during the lat pull-down. Journal of strength and conditioning research / National Strength & Conditioning Association. 2010;24(7):1895-900.

 

 

(Visited 205 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *