3 ความเข้าใจผิด เกี่ยวกับโปรตีนถั่ว (Soy Protein)

โปรตีนจากถั่วเหลืองมักถูกประเมินค่าต่ำเกินไป ในบทความนี้จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนจากถั่วเหลืองที่มักสงสัยกัน

1.ทานถั่วเหลืองเยอะๆ ไม่ดีเพราะมีฮอร์โมนเพศหญิงเยอะ

จากการทดลองพบ ว่าเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการทานเวย์และโปรตีนจากถั่วเหลืองพบว่าระดับ ฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าตามทฤษฏีแล้วในถั่วเหลืองจะมี phytoestrogen ก็ตาม แต่จากการทดลองก็จะเห็นว่าส่วนประกอบดังกล่าวไม่ได้ทำให้ระดับเอสโตรเจน เพิ่มมากขึ้นจนแตกต่างจากการทานเวย์โปรตีนแต่อย่างใด

2.ทานถั่วเหลืองเยอะๆ ไม่ดีเพราะทำให้ฮอร์โมนเพศชายลดลง

จากการทดลองในปี 2007 ก็ได้ทำการเปรียบเทียบปริมาณเทสโทสเตอโรนของกลุ่มที่ทานโปรตีนสกัดจากถั่ว เหลืองเทียบกับเวย์โปรตีนก็พบว่าระดับเทสโทสเตอโรนนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกัน

3.ทานถั่วเหลืองไม่ดีเพราะมีกรดอะมิโนสู้เนื้อสัตว์ไม่ได้

อ้างอิงจาก ข้อมูลสารอาหารใน nutritiondata.self.com แหล่งโปรตีนที่มีค่า amino acid score มากกว่า 100 จะจัดว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่มีกรดอะมิโนครบถ้วน (ถ้าได้น้อยกว่านี้ต้องหาแหล่งโปรตีนอื่นมาเสริมให้ครบ) ซึ่งค่า amino acid score ของ soy protein isolate ก็มีคะแนน 108 จึงนับว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแหล่งหนึ่ง

อ้างอิง

Kalman D, Feldman S, Martinez M, Krieger DR, Tallon MJ. Effect of protein source and resistance training on body composition and sex hormones. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2007;4.

(Visited 6,709 times, 1 visits today)

Last modified: May 8, 2019