3 ท่าฝึกเพิ่ม Biceps ให้ใหญ่

Weight Training, Workout Program

กล้ามเนื้อแขนนั้นเป็นมัดกล้ามเนื้อพื้นฐานที่ ผู้ฝึกเกือบทุกคนนั้นพึงปรารถนาที่จะมีรูปกล้ามแขนที่สวยงาม กล้ามเนื้อแขนที่สมบูรณ์ประกอบไปด้วย

– ขนาด ที่รู้กันดีของต้นแขนด้านหน้าและต้นแขนด้านหลัง (ไบเซบและไทรเซบ) ซึ่งขนาดนั้นมีผลโดยตรงต่อความน่าประทับใจและการเปลี่ยนแปลงบุคคลิก รูปร่าง

– ความนูน ความชัน ของต้นแขนด้านหน้าและต้นแขนด้านหลังที่รับกันดี กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าที่พัฒนาดีนั้นสูงเด่น รับกันกับต้นแขนด้านหลังที่นูนและล้นออกมาตั้งแต่ด้านหลังของหัวไหล่จรดปลายศอก

– รายละเอียด กล้ามแขนที่สวยงามนั้นต้องมีรายละเอียดชัดเจน รอยแบ่งระหว่างไบเซบ ไทรเซบ หรือ ไบเซบ และ บราคิอาลิส รอยบั้งของมัดกล้ามเนื้อไทรเซบที่ขดกันเป็นเกลียวราวกับเชือกเส้นใหญ่ เส้นเลือดและรอยหลอดเลือดที่ดูฮาร์ดก็มีผลต่อความสวยงามของแขนมิใช่น้อย

โปรแกรมพัฒนาขนาดของต้นแขนด้านหน้า

 

ท่าที่ 1 Barbell Curl 7 Sets

Set ที่ 1 วอร์ม 15 ครั้ง

Set ที่ 2 วอร์ม 12 ครั้ง

Set ที่ 3 เล่นจริง 10 ครั้ง

Set ที่ 4 เล่นจริง 10 ครั้ง

Set ที่ 5 เล่นจริง 8 ครั้ง ด้วยน้ำหนักที่หนักมาก

Set ที่ 6 เล่นจริง 8 ครั้ง ด้วยน้ำหนักที่หนักมากและเหวี่ยง โยก โกงได้

Set ที่ 7 เล่นจริง 10 ครั้ง ด้วยน้ำหนักที่น้อยกว่า Set ที่ 5,6

Barbell Curl เริ่มต้น
Standing Barbell Curl Start

 

Barbell Curl สิ้นสุด

Standing Barbell Curl Finish

ท่าที่ 2 Alternate Dumbbell Curl 3 Sets

Set ที่ 1 เล่นจริง 12 ครั้ง คอนโทรลในแต่ละข้าง จังหวะผ่อนลงให้ผ่อนลงช้าๆ

Set ที่ 2 เล่นจริง 12 ครั้ง

Set ที่ 3 เล่นจริง 12 ครั้ง

Alternate Dumbbell Curl เริ่มต้น
Seated Alternate Dumbbell Curl Start

 

Alternate Dumbbell Curl สิ้นสุด

Seated Alternate Dumbbell Curl Finish

ท่าที่ 3 Heavy Hammer Curl 3 Sets

Set ที่ 1 เล่นจริง 10 ครั้ง ด้วยน้ำหนักที่หนักมาก

Set ที่ 2 เล่นจริง 10 ครั้ง ด้วยน้ำหนักที่หนักมาก

Set ที่ 3 เล่นจริง 8-10 ครั้ง ด้วยน้ำหนักที่หนักมากและเหวี่ยง โยก โกงได้

Heavy Hammer Curl เริ่มต้น

Seated Dumbbell Hammer Curls Start

Heavy Hammer Curl สิ้นสุด

Seated Dumbbell Hammer Curls Finish

(Visited 980 times, 3 visits today)

Last modified: May 9, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *