4 ท่าฝึกเพิ่มความชัดและความสวยของ Triceps

Weight Training, Workout Program

กล้ามเนื้อแขนนั้นเป็นมัดกล้ามเนื้อพื้นฐานที่ ผู้ฝึกเกือบทุกคนนั้นพึงปรารถนาที่จะมีรูปกล้ามแขนที่สวยงาม กล้ามเนื้อแขนที่สมบูรณ์ประกอบไปด้วย

– ขนาด ที่รู้กันดีของต้นแขนด้านหน้าและต้นแขนด้านหลัง (ไบเซบและไทรเซบ) ซึ่งขนาดนั้นมีผลโดยตรงต่อความน่าประทับใจและการเปลี่ยนแปลงบุคคลิก รูปร่าง

– ความนูน ความชัน ของต้นแขนด้านหน้าและต้นแขนด้านหลังที่รับกันดี กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าที่พัฒนาดีนั้นสูงเด่น รับกันกับต้นแขนด้านหลังที่นูนและล้นออกมาตั้งแต่ด้านหลังของหัวไหล่จรดปลายศอก

– รายละเอียด กล้ามแขนที่สวยงามนั้นต้องมีรายละเอียดชัดเจน รอยแบ่งระหว่างไบเซบ ไทรเซบ หรือ ไบเซบ และ บราคิอาลิส รอยบั้งของมัดกล้ามเนื้อไทรเซบที่ขดกันเป็นเกลียวราวกับเชือกเส้นใหญ่ เส้นเลือดและรอยหลอดเลือดที่ดูฮาร์ดก็มีผลต่อความสวยงามของแขนมิใช่น้อย

โปรแกรมพัฒนาความชัดและความสวยของหลังแขน

ท่าที่ 1 Lying Triceps Extension  

วอร์ม 2 เซ็ต เซ็ตละ 15 ครั้ง

Set ที่ 1 เล่นจริง 15 ครั้ง โดยเน้นโฟกัสที่กล้ามเนื้อ

Set ที่ 2 เล่นจริง 12 ครั้ง โดยเน้นโฟกัสที่กล้ามเนื้อ

Set ที่ 3 เล่นจริง 12 ครั้ง โดยเน้นโฟกัสที่กล้ามเนื้อ

Set ที่ 4 เล่นจริง 10 ครั้ง โดยเน้นโฟกัสที่กล้ามเนื้อ

Lying Triceps Extension เริ่มต้น
Lying Barbell Triceps Extension Finish

 

 

Lying Triceps Extension สิ้นสุด

Lying Barbell Triceps Extension Start

ท่าที่ 2  Triceps Push Down (Rope)   

Set ที่ 1 เล่นจริง 15 ครั้ง จังหวะสุดท้ายให้เกร็งค้าง

Set ที่ 2 เล่นจริง 12 ครั้ง จังหวะสุดท้ายให้ฉีกมือออกจากกันเพื่อเน้น Triceps

Set ที่ 3 เล่นจริง 12 ครั้ง จังหวะสุดท้ายให้ฉีกมือออกจากกันเพื่อเน้น Triceps

Triceps Push Down (Rope)  เริ่มต้น

Triceps Push Down (Rope) Finish

Triceps Push Down (Rope)  สิ้นสุดTriceps Push Down (Rope) Start

ท่าที่ 3  One-arm Over Head Dumbbell Extension  

Set ที่ 1 เล่นจริง 12 ครั้ง เล่นช้าๆ เน้นโฟกัส และเกร็งจังหวะสุดท้าย

Set ที่ 2 เล่นจริง 10 ครั้ง เล่นช้าๆ เน้นโฟกัส และเกร็งจังหวะสุดท้าย

Set ที่ 3 เล่นจริง 10 ครั้ง เล่นช้าๆ เน้นโฟกัส และเกร็งจังหวะสุดท้าย

One-arm Over Head Dumbbell Extension  เริ่มต้น

Seated One-Arm Triceps Extension Finish

One-arm Over Head Dumbbell Extension  สิ้นสุดSeated One-Arm Triceps Extension Start

ท่าที่ 4  Triceps Bench Dips

การเล่นทุกครั้งลงให้ลึก และขึ้นให้สุด พร้อมทั้งเกร็งจังหวะสุดท้าย อาจใช้แผ่นน้ำหนักถ่วงเพื่อเพิ่มความหนัก

Set ที่ 1 เล่นจริง 15 ครั้ง

Set ที่ 2 เล่นจริง 12 ครั้ง

Set ที่ 3 เล่นจริง 10 ครั้ง

Triceps Bench Dips เริ่มต้น

Triceps Bench Dip Finish

Triceps Bench Dips สิ้นสุดTriceps Bench Dip Start

(Visited 6,937 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019