4 ท่าฝึกแก้ไข ไหล่หลังด้อย

Weight Training, Workout Program

 

42_shoulder_p

ท่าที่ 1 Bent Over Lateral Raise

วอร์ม 2 Set Set ละ 15 ครั้ง

Set ที่ 1 เล่นจริง 15 ครั้ง

Set ที่ 2 เล่นจริง 12 ครั้ง

Set ที่ 3 เล่นจริง 10 ครั้ง

Set ที่ 4 เล่นจริง 10 ครั้ง  Set นี้เล่นด้วยน้ำหนักมากๆและสามารถโกงได้

Bent Over Lateral Raise เริ่มต้น

Bent Over Dumbbel Reverse Fly Start

Bent Over Lateral Raise สิ้นสุด

Bent Over Dumbbel Reverse Fly Finish

ท่าที่ 2 Machine Reverse Fly

ท่านี้เน้นการคอนโทรล

Set ที่ 1 เล่นจริง 15 ครั้ง

Set ที่ 2 เล่นจริง 15 ครั้ง

Set ที่ 3 เล่นจริง 12 ครั้ง

Set ที่ 4 เล่นจริง 13 ครั้ง

Machine Reverse Fly เริ่มต้น
Machine Reverse Fly Start

Machine Reverse Fly สิ้นสุด

 

Machine Reverse Fly Finish

ท่าที่ 3 Shoulder Press

Set ที่ 1 เล่นจริง 12 ครั้ง

Set ที่ 2 เล่นจริง 10 ครั้ง

Set ที่ 3 เล่นจริง 10 ครั้ง

Set ที่ 4 เล่นจริง 10 ครั้ง

Shoulder Press เริ่มต้น

Seated Dumbbell Shoulder Press Finish

 

 

Shoulder Press สิ้นสุดSeated Dumbbell Shoulder Press Start

ท่าที่ 4 Side Lateral Raise

Set ที่ 1 เล่นจริง 15 ครั้ง

Set ที่ 2 เล่นจริง 15 ครั้ง

Set ที่ 3 เล่นจริง 12 ครั้ง

ไSet ที่ 4 เล่นจริง 10 ครั้ง

Side Lateral Raise เริ่มต้น

Standing Dumbbell Side Lateral Start

Side Lateral Raise สิ้นสุด

Standing Dumbbell Side Lateral Finish

 

(Visited 2,156 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019