4 ท่าฝึก แก้ไข ไหล่หน้าด้อย

Weight Training, Workout Program

38_shoulder_p

โปรแกรมการฝึกไหล่

หัวไหล่นั้นเป็นมัดกล้ามเนื้อที่สำคัญที่มีส่วนในการปรับปรุงรูปร่างให้สมส่วน ดูกว้างและมีมิติ กล้ามเนื้อหัวไหล่ดีที่และสวยนั้นยังช่วยทำให้หลังดูกว้างขึ้น และ ต้นแขนดูสวยขึ้นอีกด้วย

กล้ามเนื้อหัวไหล่นั้นวิเคราะห์ได้ใน 2มิติ คือ

1.มิติที่มองจากด้านหน้าตรง หัวไหล่ที่มีผลต่อมิติของร่างกายคือ หัวไหล่ด้านข้าง ซึ่งการที่มีหัวไหล่ด้านข้างที่พัฒนาดีนั้นทำให้รูปร่างนั้นดูกว้างเมื่อมองจากด้านหน้า

2.มิติที่มองจากด้านข้าง หัวไหล่ที่มีผลต่อมิติของร่างกายคือ หัวไหล่ด้านหน้า และ หัวไหล่ด้านหลัง การที่มีหัวไหล่ด้านหน้าและด้านหลังที่สมบูรณ์รับกันนั้นทำให้หัวไหล่ดูมีลักษณะ กลม สวยเมื่อมองจากมิติทางด้านข้างนี้

 

Exercise Sets Reps หมายเหตุ
Dumbbell Shoulder Press 4 8-10   Warm Up 2 Sets 12 Reps
Dumbbell Front Raise 3 15
Dumbbell Side Lateral 4 10-15
Bent Over Reverse Fly 4 10-12

 

Metabolic2

PT_1hrr

(Visited 2,140 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019