4 ท่า พิชิตก้นสวยเหมือนนางแบบ

Weight Training, Workout Program

19_buttom_p

ท่าที่ 1 Full Squat  4 เซ็ท เซ็ทละ 10-12 ครั้ง

ลงให้ลึก และหยุดให้นิ่งในขณะที่อยู่ในจุดต่ำสุด 1วินาที ก่อนที่จะออกแรงผลักตัวกลับท่าเริ่มต้น

Full Squat เริ่มต้น

Barbell Full Squat Finish

 

Full Squat สิ้นสุด

 

Barbell Full Squat Start

ท่าที่ 2 Side Leg raises 4 เซ็ท เซ็ทละ 20-30 ครั้ง   และ Hip donkey Kick   4 เซ็ท เซ็ทละ 20-30 ครั้ง

ทำสลับซ้ายขวา พักเซตสั้นๆ

Hip Donkey Kick เริ่มต้น
Donkey Kick Start

 

Hip Donkey Kick สิ้นสุด

 

Donkey Kick Finish

ท่าที่ 3  Sumo Squat   3 เซ็ท เซ็ทละ 10-15 ครั้ง

กางขากว้าง เกร็งสะโพกและก้นในจังหวะสุดท้ายเมื่อถีบขาขึ้นสุด

Sumo Squat เริ่มต้น
Barbell Sumo Squat Finish

 

Sumo Squat สิ้นสุด

 

Barbell Sumo Squat Start

 

ท่าที่ 4  Walking Lunge   3 เซ็ท ข้างละ 10-12 ก้าว

ก้าวให้ยาว ออกแรงเหยียดสะโพกในขณะที่ลงสุดแล้วผลักตัวกลับ เดินจังหวะต่อเนื่องไม่มีหยุดจังหวะ

Walking Lunge เริ่มต้น
Bodyweight Walking Lunge Start

 

Walking Lunge สิ้นสุด

 

Bodyweight Walking Lunge Finish

 

 

 

(Visited 589 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019