สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ ก่อนเริ่มโปรแกรม 60-Day Challenge

Uncategorized

Topic Link
การกรอกข้อมูล การวัดสัดส่วน https://www.youtube.com/watch?v=d0s2xIrtSuY
การวัดไขมัน https://www.youtube.com/watch?v=yaIX4f5fF30
การวัด heart rate https://youtu.be/qexCCq6qfLA?t=35m20s
   
การทำตามโปรแกรม การทานตามโปรแกรม https://youtu.be/CzxY9f-cYvQ?t=10m13s
การคาร์ดิโอตามโปรแกรม https://youtu.be/M8RcMiSQIZY?t=7m39s
Talk test https://youtu.be/RHQzNAimzWY?t=1m
หน้าโปรแกรมเวท https://youtu.be/mMZQ1j4mPOo?t=15m54s
ยกหนักเท่าไหร่ดี https://youtu.be/i2A6N295pH8
การส่งการบ้าน หน้าการส่งการบ้านและประเมิน https://youtu.be/Pe8NM8LqeV4?t=16s
   
เรื่องควรรู้ ระบบเผาผลาญ https://www.youtube.com/watch?v=m6iLa5F3ucc
ระบบเผาผลาญพัง https://youtu.be/m6iLa5F3ucc?t=2m19s
Yoyo effect https://youtu.be/m6iLa5F3ucc?t=8m3s
(Visited 9,471 times, 1 visits today)

Last modified: May 10, 2019