เทคนิคเพิ่มพละกำลังง่ายๆ ด้วยคลิปวิดิโอ

Tips and Technique, Weight Training

258_vdo_p

บทความนี้ขอกล่าวถึงประเด็นเล็กๆ น้อยๆ แต่คิดว่าน่าสนใจทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องการดูคลิปวิดิโอก่อนการเวทเทรนนิ่งซึ่งจากการศึกษาพบว่าวิดิโอบางประเภทส่งผลต่อความแข็งแรงได้

โดยนักวิจัยได้แบ่งให้อาสาสมัครดูคลิป 5 ประเภท
1. คลิปที่มีเนื้อหาเศร้า
2. คลิปที่มีเนื้อหาไปในทางกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
3. คลิปที่มีเนื้อหาตลก
4. คลิปที่มีเนื้อหารุนแรง (ในงานวิจัยใช้คลิปไฮไลท์กีฬารักบี้ที่มีการปะทะกัน)
5. คลิปสอนเทคนิคการเวทเทรนนิ่ง

เมื่อดูเสร็จแล้วก็ให้อาสาสมัครไปลองบริหารท่า Squat เพื่อหา 3RM หรือก็คือน้ำหนักที่สามารถยกได้เพียง 3 ครั้ง

ผลเป็นไปตามรูปด้านล่าง

graph

ทางผู้วิจัยพบว่ามีเพียงคลิปที่มีเนื้อหากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ, เนื้อหารุนแรง และเทคนิคการเวทเทรนนิ่งเท่านั้นที่เพิ่มน้ำหนักที่ใช้ในท่า Squat

ส่วนคลิปที่มีเนื้อหาเศร้าหรือตลกนั้นไม่ได้เพิ่มความแข็งแรง (การเปลี่ยนแปลงไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติ)

ซึ่งทางผู้วิจัยได้พยายามหาเหตุผลตรงนี้ก็ได้ทำการเปรียบเทียบระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็พบว่ากลุ่มคลิปที่มีเนื้อหากระตุ้นอารมณ์ทางเพศ, เนื้อหารุนแรง และเทคนิคการเวทเทรนนิ่งนั้นมีระดับเทสโทสเตอโรนที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับชมคลิปดังกล่าว

หากต้องการนำข้อมูลตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ก็หาคลิปดังกล่าวมาเปิดดูก่อนออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเวทโดยที่แทบไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรมาก (เว้นแต่ data นะครับ)

อ้างอิง
Cook CJ, Crewther BT. Changes in salivary testosterone concentrations and subsequent voluntary squat performance following the presentation of short video clips. Horm Behav. 2012;61(1):17-22.

Indepth3 copy

pt_banner copy

(Visited 630 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019