BCAAs vs Whey ได้ผลแตกต่างกันยังไง?

BCAAs เป็นกลุ่มกรดอะมิโนจำเป็นอันได้แก่ leucine, isoleucine และ valine ซึ่งที่แยก 3 ตัวนี้ออกมาจากกรดอะมิโนตัวอื่น ๆ ก็เพราะว่าพวกนี้มีความสำคัญพิเศษ

 

โดย BCAAs นั้นสามารถกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน (และรวมถึงโปรตีนในกล้ามเนื้อด้วย) โดยเฉพาะ leucine จะมีบทบาทในการกระตุ้นมากที่สุด ทำให้ BCAAs เป็นอาหารเสริมที่ได้รับความนิยมสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อเพราะคุณสมบัติในการกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนนี่เอง

 

นอกจากนี้เมื่อ BCAAs กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนไปแล้ว มันก็จะเป็นการยับยั้งการสลายโปรตีน (และรวมถึงกล้ามเนื้อด้วย) ไปในตัว จึงทำให้ BCAAs เป็นอาหารเสริมที่ได้รับความนิยมสำหรับคนที่ต้องการลดไขมัน เพราะช่วงที่ลดไขมันนั้นอาจมีการสูญเสียกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะช่วงที่ต้องทำคาร์ดิโอหนัก ๆ

 

ความแตกต่างระหว่าง BCAAs กับ Whey

เวย์นั้นเป็นแหล่งโปรตีนสมบูรณ์ที่ให้กรดอะมิโนจำเป็นทุกชนิด (รวมทั้ง BCAAs ด้วย) ดังนั้นจุดที่เหมือนกันกับ BCAAs ก็คือตัวเวย์เองสามารถกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนได้ดีเหมือนกัน

 

แต่จุดที่แตกต่างกันก็คือ เวย์มีกรดอะมิโนจำเป็นตัวอื่น ๆ รวมด้วย ซึ่งกรดอะมิโนจำเป็นตัวอื่น ๆ นี่แหละที่เป็นวัตถุดิบให้การกล้ามเนื้อที่ร่างกายจะสร้างเพิ่มขึ้นมา

 

ดังนั้นถ้ากินเวย์ (หรือโปรตีนสมบูรณ์อื่น ๆ อย่างเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ หรือโปรตีนพืชอย่างถั่วเหลือง) ก็จะได้ทั้งส่วนที่จะไปกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน และส่วนที่จะไปเป็นวัตถุดิบให้กับการสร้างกล้ามเนื้อ

 

แต่ถ้ากิน BCAAs อย่างเดียวก็จะได้ในส่วนของการกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนเท่านั้น แต่จะไม่กรดอะมิโนจำเป็นตัวอื่น ๆ ให้ร่างกายใช้สำหรับการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่ม

 

ข้อมูลเชิงทฤษฏีข้างต้นได้รับการยืนยันด้วยการวิจัยแล้ว

มีการศึกษาว่าหากได้รับอาหารเสริมไปแล้วจะมีการกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนแตกต่างกันอย่างไร ก็พบว่า BCAAs สามารถกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนได้มากขึ้นจริง ๆ (เพิ่มขึ้นราวๆ 22%)

 

แต่ถ้าหากกินเวย์ (หรืออาจจะเป็นแหล่งโปรตีนสมบูรณ์อื่น ๆ ) ที่ให้ปริมาณ BCAAs พอ ๆ กัน ก็พบว่าระดับการสังเคราะห์โปรตีนนั้นเกิดขึ้นได้ในระดับที่สูงกว่า BCAAs อย่างเดียว

 

สรุป
1.หากต้องการผลแค่กระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนหรือยับยั้งการสลายกล้ามเนื้อก็สามารถใช้ BCAAs ได้
2.การเสริมสร้างกล้ามเนื้อนั้นต้องมีวัตถุดิบตั้งต้นให้ด้วย ดังนั้นจุดนี้จึงเป็นสิ่งที่อาหารเสริมแบบ BCAAs ขาดไป จึงจำเป็นต้องไปหาจากแหล่งอื่น
3.การที่ได้รับกรดอะมิโนจำเป็นครบทุกตัวจะทำให้เกิดการกระตุ้นการสังเคราะห์กล้ามเนื้อที่มากกว่า

 

อ้างอิง

Jackman SR, Witard OC, Philp A, Wallis GA, Baar K, Tipton KD. Branched-Chain Amino Acid Ingestion Stimulates Muscle Myofibrillar Protein Synthesis following Resistance Exercise in Humans. Front Physiol. 2017;8:390.

 

Churchward-Venne TA, Burd NA, Phillips SM. Nutritional regulation of muscle protein synthesis with resistance exercise: strategies to enhance anabolism. Nutr Metab (Lond). 2012;9(1):40.

 

Witard OC, Jackman SR, Breen L, Smith K, Selby A, Tipton KD. Myofibrillar muscle protein synthesis rates subsequent to a meal in response to increasing doses of whey protein at rest and after resistance exercise. Am J Clin Nutr. 2014;99(1):86-95.

(Visited 2,864 times, 1 visits today)

Last modified: May 10, 2019