Course Online

คอร์ส Online : Metabolic Weight Loss Program เสริม,สร้าง,ซ่อม,ระบบเผาผลาญ สำหรับลดไขมัน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ – ผู้ที่เริ่มลดน้ำหนัก/ลดไขมัน ที่ต้องการลดอย่างถูกวิธี –...

Read More →

คอร์ส Online : Muscle Hypertrophy Program

เนื้อหา Part 1 เปอร์เซ็นต์ไขมัน – เปอร์เซ็นต์ไขมันคืออะไร – วิธีวัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน – การคำนวณหา LBM   Part 2...

Read More →

คอร์ส Online : InDepth Exercise เจาะลึก 45 ท่าเล่นเวทที่สำคัญ

เจาะลึกการเคลื่อนไหว มุมการออกแรง การควบคุมน้ำหนักและการใช้กล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุด ในแต่ละท่าฝึก...

Read More →