Tips and Technique

เทคนิค Superset

การฝึกด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ...

Tips and Technique, Weight Training

Tips and Technique, Weight Training

เทคนิค Rest Paused

Rest Paused คือลักษณะการฝึกปกที่จนถึงจุดอ่อนแรงที่ไม่สามารถออกแรงต้านได้ ให้ผู้ฝึกเก็บเหล็ก และ พัก 15-30วินาที...

Read More →

Tips and Technique, Weight Training

เทคนิค Rack and Press

Rack and Press Rack and Press เป็นรูปแบบการฝึกที่เลือกนำมาใช้ในท่าจอมพลังทั้งหลาย...

Read More →

Tips and Technique, Weight Training

เทคนิค Negative-Reps

Negative คือลักษณะเทคนิคนี้ใช้เมื่อตอนจำนวนครั้งท้ายๆของเซต ลักษณะ negative...

Read More →

Tips and Technique, Weight Training

เทคนิค Dropset

Drop sets เป็นเทคนิคที่ใช้ในการผ่านจุดอ่อนแรงอีกเทคนิคหนึ่ง...

Read More →

Tips and Technique, Weight Training

จะลดน้ำหนัก จำเป็นต้องเล่นเวทไหม?

การลดน้ำหนักเบื้องต้นในทางออกกำลังกาย คือ การพยายามลดปริมาณน้ำหนักของไขมันส่วนเกินออกจากร่างกาย...

Read More →

Tips and Technique, Weight Training

จะเพิ่มกล้ามเนื้อ ต้องเข้าฟิตเนสไหม?

กระบวนการเพิ่มกล้ามเนื้อคือ การทำให้กล้ามเนื้อได้รับแรงต้านที่เกินกว่าที่จะรับไหวเล็กน้อย...

Read More →

Tips and Technique, Weight Training

Overtraining สาเหตุ-ข้อสังเกต-วิธีแก้

ในขณะที่ผู้ฝึกส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้ฝึกใหม่ที่พยายามอย่างเต็มความสามารถในการเสริมสร้าง และ...

Read More →