Workout Program

โปรแกรม THOR Workout ‘Chris Hemsworth’

ตามติดการฝึกซ้อมของนักแสดงฮอลลีวูดอย่าง...

Weight Training, Workout Program

Weight Training, Workout Program

6 ท่าฝึก รักษากล้ามเนื้อ ถ้าต้องไปต่างจังหวัด

ในชีวิตจริงคงเป็นไปได้ยากที่เราจะไม่ห่างยิมหรือฟิตเนสไปเสียเลย...

Read More →

Weight Training, Workout Program

Beginner program (สัปดาห์ที่ 1-8)

โปรแกรมการฝึกเบื้องต้นสำหรับผู้ฝึกใหม่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง 6 เดือนแรก โดยในโปรแกรมเบื้องต้นหลัก 6 เดือน...

Read More →

Weight Training, Workout Program

ฟิตหุ่นล่ำ ด้วยโปรแกรม 5 วันต่อสัปดาห์

การฝึก 5 วันทั่วร่างพบได้ในกลุ่มผู้ฝึกขั้นสูงที่มีโปรแกรมการฝึกค่อนข้างหนัก และ...

Read More →