Workout Program

เทคนิคส่วนตัวสำหรับบริหารบั้นท้ายของคุณแพร

    จากการที่ได้สัมภาษณ์ถึงเทคนิคส่วนตัวสำหรับการฝึกบั้นท้ายดินระเบิดของคุณแพร...

Read More →

คอร์ส online : InDepth Exercise เจาะลึก 45 ท่าเล่นเวทที่สำคัญ

  เจาะลึกการเคลื่อนไหว มุมการออกแรง การควบคุมน้ำหนักและการใช้กล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุด ในแต่ละท่าฝึก...

Read More →

Weight Training, Workout Program

โปรแกรมการเล่นเวท สำหรับเตรียมหยุดปีใหม่

    เป็นการดีที่ผู้ฝึกอาจจะสามารถฝึกต่อเนื่องในช่วงหยุดยาวลักษณะนี้ได้ แต่ในความเป็นจริง...

Read More →

Weight Training, Workout Program

4 ท่าฝึกสร้างกล้ามท้องให้ สวย คม ชัด

โปรแกรมกล้ามท้องระดับกลาง ทีเน้นการทำงานของกล้ามท้องโดยรวม ให้สวยและแข็งแรงครบทุกมุม  1.Crunch 4 x 30 ครั้ง...

Read More →

Weight Training, Workout Program

ฟรี โปรแกรมการฟิตหุ่นล่ำจากที่บ้าน แบบ 4 วันต่อสัปดาห์

วันที่ 1 ชื่อท่า จำนวนเซท จำนวนครั้ง Dumbbell Bench Press 4 15 Dumbbell Fly 4 12 Push Up 4 15 Standing Dumbbell Curl 4 15 Standing Dumbbell Hammer Curl 4 15 Concentration Curl 4 15 Crunch 4 30 Sit Up 4 20 Oblique Crunch 4 20...

Read More →

Weight Training, Workout Program

โปรแกรม อก หน้าแขน ท้อง ด้วย Dumbbell

ชื่อท่า จำนวนเซท จำนวนครั้ง Dumbbell Bench press 4 15 Dumbbell Fly 4 12 Push Up 4 15 Standing Dumbbell Curl 4 15 Standing Dumbbell Hammer Curl 4 15 Concentration Curl 4 15 Crunch 4 30 Sit Up 4 20 Oblique Crunch 4 20  ...

Read More →

Weight Training, Workout Program

โปรแกรมการเล่นเวท 1 ปี แบบ 3 วันต่อสัปดาห์

วิธีการเล่นแต่ละโปรแกรม โปรแกรมทั่วร่างแบบที่ 1 โปรแกรมการฝึกทั่วร่างแบบที่ 2 โปรแกรมการฝึกแบบ 3...

Read More →

Weight Training, Workout Program

ฝึกขาให้สวย ด้วยเทคนิค High Reps

ต้นขาเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นที่น่าสนใจเท่าไรในหมู่ผู้ฝึกใหม่ หรือ...

Read More →