Workout Program

Henry Cavill กับการฝึกประจำวันพุธ

Henry Cavill กับการฝึกประจำวันพุธ Henry Cavill ทำการฝึก 6...

Weight Training, Workout Program

Weight Training, Workout Program

BACK to Basic & Technique with FREX

  Barbell Row 6 Sets เป็นท่าที่เล่นแล้วใช้น้ำหนักมากและจำนวนครั้งน้อย โดยแบ่งการเล่นดังนี้ Set ที่ 1-2     วอร์ม Set ที่ 3-5    ...

Read More →

Weight Training, Workout Program

3 ท่าพื้นฐานฝึกไหล่ ให้ใหญ่ กลม สวย

  โปรแกรมนี้การฝึกหัวไหล่ที่ง่ายที่สุด โดยใช้ท่าฝึกพี้นฐาน  พยามโดยใช้ท่าฝึกให้น้อยที่สุด...

Read More →

Weight Training, Workout Program

3 ท่าฝึกเพิ่ม Biceps ให้ใหญ่

กล้ามเนื้อแขนนั้นเป็นมัดกล้ามเนื้อพื้นฐานที่...

Read More →

Weight Training, Workout Program

5 ท่าฝึก เพิ่มความหนาของหลังส่วนบน

กล้ามเนื้อหลังถือเป็นส่วนของร่างกายที่น่าดึงดูด และ เป็นตัวกำหนดรูปทรงด้านบนของร่างกาย...

Read More →

Weight Training, Workout Program

5 ท่าฝึก เพิ่มความหนาของหลังส่วนกลาง

กล้ามเนื้อหลังถือเป็นส่วนของร่างกายที่น่าดึงดูด และ เป็นตัวกำหนดรูปทรงด้านบนของร่างกาย...

Read More →

Weight Training, Workout Program

6 ท่าฝึก เพิ่มความกว้างของหลัง

กล้ามเนื้อหลังถือเป็นส่วนของร่างกายที่น่าดึงดูด และ เป็นตัวกำหนดรูปทรงด้านบนของร่างกาย...

Read More →

Weight Training, Workout Program

5 ท่ากระชับขาให้เรียวสวย

เรียวขาสวยงามนั้นก็เป็นจุดที่น่าดึงดูดจุดหนึ่ง การที่จะมีเรียวขาสวยงามได้นั้นจำเป็นต้องผ่านการฝึกฝน...

Read More →

Weight Training, Workout Program

4 ท่า พิชิตก้นสวยเหมือนนางแบบ

ท่าที่ 1 Full Squat  4 เซ็ท เซ็ทละ 10-12 ครั้ง ลงให้ลึก และหยุดให้นิ่งในขณะที่อยู่ในจุดต่ำสุด 1วินาที...

Read More →

Weight Training, Workout Program

4 ท่าฝึกแก้ไข ไหล่หลังด้อย

  ท่าที่ 1 Bent Over Lateral Raise วอร์ม 2 Set Set ละ 15 ครั้ง Set ที่ 1 เล่นจริง 15 ครั้ง Set ที่ 2 เล่นจริง 12 ครั้ง Set ที่ 3 เล่นจริง 10 ครั้ง Set...

Read More →