Chin-up ยังไงให้โดนหลัง

Video, Weight Training

 

 

สำหรับท่า Chip-up หรือ Pull-up เริ่มจากการโหนบาร์ฝั่งหนึ่งกว้างเล็กน้อย ออกแรกจากกล้ามเนื้อหลังและออกแรงดึงขึ้นไปจนสุด แอ่นอก ยกขึ้นไปให้สุด ต้านลงช้าๆเกร็งที่กล้ามเนื้อช่วงหลัง พยายาม Focus ที่กล้ามเนื้อหลังให้ได้มากที่สุด ทำซ้ำไปจนกว่าจะหมดแรง

Technique

หลายครั้งที่หลายๆคนทำผิดโดยการดึงขึ้นเลย ไม่กดช่วงบ่า เพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อที่ออกแรงจริงๆไม่ใช่กล้ามเนื้อหลัง เป็นกล้ามเนื้อช่วงบ่าช่วงไหล่ด้านหลังที่ออกแรกมากกว่า เราต้องการฝึกกล้ามเนื้อหลัง เพราะฉะนั้นกดบ่าลงก่อนในจังหวะแรก พร้อมกับใช้กล้ามเนื้อหลังดึงตัวเองขึ้น ตรงนี้จะเกิด Contraction (การหด, เกร็ง )มากทำให้ ออกแรงได้มาก กล้ามเนื้อปีกก็จะพัฒนาได้ดี สำหรับใครที่ปัญหาเรื่องความแข็งแรง ยังฝึกได้ไม่เยอะ หรือยังฝึกไม่ได้ ได้ครั้งสองครั้ง ฝึกครับ แล้วร่างกายเราจะปรับตัวแข็งแรง แล้วสุดท้ายเราจะฝึกท่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้ามเนื้อเราก็จะพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personal3_m

(Visited 860 times, 1 visits today)

Last modified: May 9, 2019