Exercise Instructional Program

ก่อนหมดเวลารับสมัคร

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

เคยสงสัยมั้ยครับว่า

– ไม่รู้ว่าต้องออกแบบโปรแกรมการเล่นเวทเทรนนิ่งที่ ”ถูกต้อง” ให้กับลูกค้ายังไง?

– ลูกค้าต้องการเน้นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน ควรจะให้เล่นท่าไหนดี เพื่อพัฒนารูปร่างให้ได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายมากที่สุด?

– แต่ละโปรแกรมทำไมถึงต้องเล่นท่านี้ ก่อนท่านั้น?

– ทำไมต้องเล่นด้วยจำนวนครั้ง จำนวนเซทเท่านี้?

– เมื่อไหร่ที่ควรจะปรับโปรแกรม และถ้าต้องปรับ ควรจะต้องปรับอะไรบ้าง?

 

จึงเป็นที่มาของคอร์ส Exercise Instruction Program ซึ่งเป็นคอร์สเดียวที่จะสอนให้คุณเข้าใจตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน ไปจนถึงสามารถออกแบบโปรแกรมเวทเทรนนิ่งที่เหมาะกับเป้าหมายของลูกค้าแต่ละคนได้ รวมไปถึงเข้าใจหลักการและเหตุผลต่าง ๆ ว่า ทำไมถึงต้องฝึกด้วยท่านี้ก่อน ด้วยจำนวน set เท่านี้ และด้วยจำนวนครั้งเท่านี้ เพื่อให้คุณเป็น Personal Trainer ที่โดดเด่น และมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

 

คอร์สนี้ยังจะยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความหลากหลายของโปรแกรมการเล่นเวท หรือสามารถปรับโปรแกรมการเล่นเวทให้เข้ากับเป้าหมายที่เฉพาะของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเน้นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนเพื่อตกแต่งรูปร่างให้สวยงาม หรือ เพิ่ม Strength, Power, Hypertrophy หรือแม้แต่ Endurance ได้  รวมทั้งทราบว่า ”เมื่อไหร่” ที่ควรจะปรับโปรแกรมการเล่นเวทให้กับลูกค้า และควรจะ ”ปรับอะไร” บ้าง ทั้งหมดเหล่านี้จะยิ่งช่วยทำให้โปรแกรมเวทที่เราออกแบบมีสีสัน และมีประสิทธิผล ในด้านการเปลียนแปลงรูปร่างลูกค้าไปในทิศทางที่เราวางเอาไว้มากยิ่งขึ้น

 

คอร์ส Exercise Instruction Program เป็น คอร์สที่กลั่นมาจากประสบการณ์จริงจาก โค้ชปืน และโค้ชก้อง ที่มีประสบการณ์ในการเทรนรวมกันกว่า 15 ปี ซึ่งโค้ชทั้ง 2 ท่านเป็นที่ยอมรับในวงการเทรนเนอร์ไทย ที่สามารถผสมผสานความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ และจากประสบการณ์ จนเข้าใจว่า จริงๆ แล้วลูกค้าต้องการอะไรหรือมีปัญหาอะไร และ Personal Trainer ควรต้องรู้อะไร เพื่อที่เอาไปใช้ออกแบบโปรแกรมการเล่นเวทเทรนนิ่งได้จริง และถูกจุด ตรงความต้องการลูกค้าได้อย่างแท้จริง

 

เนื้อหาทั้งหมดนี้ถูกคัดสรร และเรียบเรียงเนื้อหา ที่คุณจำเป็นและควรต้องรู้ ก่อน-หลังมาเป็นอย่างดี ออกมาเป็น 7 บทเรียน ที่ครอบคลุมเรื่องพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นกลาง-สูง ใน รูปแบบ Online 100% เพื่อให้คุณเรียนรู้จากที่ไหนก็ได้ ได้ทุกช่วงเวลาที่คุณสะดวก #พร้อมปรึกษากับทีมโค้ชมืออาชีพแบบไม่จำกัดคำถามตลอดโปรแกรม และหลังจบโปรแกรมจะมีการทดสอบผ่าน Online เพื่อวัดผล และผู้ที่ผ่านการวัดผลเท่านั้น จะได้รับใบ Certification จาก PlanforFIT

 

โดยเนื้อหาในคอร์สนี้จะมุ่งให้คุณ

– เข้าใจหลักการทำงานของกล้ามเนื้อและ Anatomy เบื้องต้นที่จำเป็น

– เข้าใจว่าต้องออกแบบโปรแกรมการเล่นเวทพื้นฐานยังไง

– เข้าใจหลักการการปรับโปรแกรมการเล่นเวทให้เข้ากับเป้าหมายที่เฉพาะของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเน้นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนเพื่อตกแต่งรูปร่างให้สวยงาม หรือ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง/แข็งแรง, เพิ่มขนาด, เพิ่มความทนทาน หรือแม้แต่ เพื่อเพิ่มพละกำลัง

– สามารถเพิ่มความหลากหลายของโปรแกรมเวทเทรนนิ่งได้ ไม่จำเจ แต่ยังตอบโจทย์กับเป้าหมายที่วางไว้ได้

– เข้าใจว่าต้องปรับโปรแกรมการเล่นเวทให้ลูกค้าเมื่อไหร่ และต้องปรับอะไร

– วิเคราะห์และเข้าใจ รวมถึงตอบคำถามลูกค้าได้ ว่าโปรแกรมการเล่นเวทที่นิยมกัน แต่ละโปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่ออะไร

พิเศษ คอร์สนี้บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าเรียนได้ (ไม่จำเป็นต้องเป็น PT) เพื่อเข้าใจและสามารถออกแบบโปรแกรมการเล่นเวทให้กับตัวเองเพื่อการพัฒนากล้ามเนื้อ รวมไปถึงสามารถที่จะออกแบบโปรแกรมการเล่นเวทให้คนรอบข้างได้

 

เรียนคอร์สนี้กับ PlanforFIT ดีอย่างไร

– คอร์สเดียวที่ผสมผสานทั้งประสบการณ์การเทรนลูกค้าโดยตรง และงานวิจัยต่างๆ ที่เอาไปใช้ได้จริง มากกว่าการเรียนบทเรียน หรือศัพย์เทคนิคมากมายแต่ไม่สามารถ หรือยากที่จะนำไปใช้ให้เกิดผลที่ดีต่อลูกค้าหรือตัวเองได้

– ใช้การอธิบายที่เข้าใจง่าย มุ่งเน้นการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นหลัก ศัพท์เทคนิคน้อย เหมาะสำหรับทั้งผู้ที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

– ที่เดียวที่อัพเดทข้อมูลล่าสุดจากงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมเวท เพื่อประสิทธิผลที่สูง

 

ลักษณะการเรียน

1. ในวันจันทร์ เวลา 19.00 น. จะโพสต์วิดีโอบทเรียน ผ่านระบบเว็บเรียนออนไลน์

2. ผู้เรียนสามารถ log in ผ่านระบบ เพื่อเข้าเรียน หรือสามารถดูย้อนหลังได้ตามเวลาที่สะดวก (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดชีวิต)

3. นำความรู้ที่ได้ไปใช้และประยุกต์เพื่อต่อยอดในชีวิตประจำวัน หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามทีมโค้ชใน FB group ได้ตลอดคอร์สครับ

4. เรียน 1 บทเรียน ต่อ 1 สัปดาห์์ เรียนทั้งหมด 8 สัปดาห์

เมื่อจบคอร์สจะมีการสอบทางออนไลน์ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านั้น ถึงจะได้รับ Certification จาก PlanforFIT

* ทุกท่านต้องลงทะเบียนเลือกรับสอบรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้น หากไม่ได้ลงทะเบียนสอบในรอบที่กำหนดจะถือว่าไม่มีคะแนนสอบ สามารถสอบในรุ่นถัดไปได้โดยมีค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อ 1 ครั้ง *

ผู้สอน คือใคร

 

Coach ปืน

– ผู้ร่วมก่อตั้งเว็ปไซต์ Planforfit.com

– จบการศึกษา คณะวิทยาศาตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– มีประสบการณ์ในการเทรนลูกค้ากว่า 10 ปี

– อดีตนักเพาะกายทีมชาติไทย

– ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับเวทเทรนนิ่ง โภชนาการ มากว่า 100 งาน

 Coach ก้อง

– ผู้ร่วมก่อตั้งเว็ปไซต์ Planforfit.com

– ผู้รวบรวม และศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับโภชนาการ การออกกำลังกายกว่า 500 งาน

– ผู้เขียนบทความกว่า 300 บทความ เพื่อให้ความรู้ด้านโภชนาการอย่างถูกต้องกับคนไทย

– หัวหน้าทีมวิทยากร และผู้ฝึกสอนด้านโภชนาการ ประจำ PlanforFIT

 

 

สนใจสมัครทำอย่างไร

1. เลือกช่องทางการชำระเงิน

1.1 ชำระเงินผ่านการโอนเงิน เลขที่บัญชี : ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่บัญชี 4075206407 บริษัท ฟิตทูเกทเธอร์ จำกัด ออมทรัพย์ สาขาจตุรัสจามจุรี ยอดเงิน 4990.xx เช่น 4990.89 เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

1.2 ชำระผ่านบัตรเครดิต

3.จากนั้นให้ทัก admin ว่า “แจ้งชำระแล้ว” ที่ >> m.me/planforfit เพื่อรับขั้นตอนต่อไปจาก admin

4. รับอีเมลเชิญเข้า FB group วันที่ 3 มี.ค. เวลา 20.00 .ได้เลย

(ภายในเวลาดังกล่าว หากยังไม่ได้รับอีเมลเชิญเข้ากลุ่ม ให้แจ้งทีมงานที่ >> m.me/planforfit )

(Visited 1,213 times, 1 visits today)