Alternative Bodyweight Lunge

MAIN MUSCLE WORKED : Quadriceps
OTHER MUSCLE WORKED : Calves, Glutes, Hamstrings
EQUIPMENT : Body only
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Quadriceps
วิธีการฝึก Bodyweight Lunge
1.ให้ผู้ฝึกยืนตรงโดยที่วางเท้าทั้ง2ข้างกว้างพอดีกับหัวไหล่และมือทั้ง2ข้างจับที่เอวพร้อมหายใจเข้าจนสุด
2.ให้ผู้ฝึกก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าพร้อมย่อตัวจนต้นขาซ้ายขนานกับพื้นและขาขวาที่อยู่ด้านหลังต้นขาจะเกือบตั้งฉากกับพื้นและเข่าข้างขวาจะเกือบแตะกับพื้นพร้อมหายใจออก
3.ให้ผู้ฝึกดึงเท้าซ้ายกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมพร้อมหายใจเข้า จากนั้นสลับไปทำอีกข้าง นับเป็น 1 ครั้ง
(Visited 186 times, 1 visits today)

Last modified: June 14, 2019