วิธีฝึกท่า Back Extension

Back Extension

MAIN MUSCLE WORKED : Back

OTHER MUSCLE WORKED : Glutes, Hamstrings

EQUIPMENT : Other

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

การฝึกด้วยท่า Back Extension เริ่มต้นจากการนอนลงบนเบาะที่มีเบาะ Support บริเวณช่วงสะโพก และมีที่ล็อกข้อเท้า ให้ลำตัวช่วงบนเลยออกมาจากเบาะตั้งแต่ช่วงสะโพกขึ้นมา ให้ตั้งลำตัวเป็นแนวเส้นตรง มือทั้งสองข้างพาดไพล่กันไว้บริเวณหัวไหล่ เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Back Extension

1.เริ่มต้นจากการค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังล่างออก ลดลำตัวช่วงบนลงจนสุดพิสัย โดยรักษาแนวกระดูกสันหลังให้ตรง พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังล่าง เพื่อยกลำตัวขึ้นกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*ตลอดการฝึกด้วยท่า Back Extension พยายามรักษาแนวกระดูกสันหลังให้เป็นแนวตรงตลอดการฝึก

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]