Bag DeadLift

MAIN MUSCLE WORKED : Back
OTHER MUSCLE WORKED : Hamstring
EQUIPMENT : Other
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Hamstring
การฝึกด้วยท่า Bag Deadlift เริ่มต้นจากการ ยืนตรง แอ่นอก วางเท้าทั้งสองข้างห่างกันด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ คว่ำมือทั้งสองข้างลง ถือกระเป๋า ปล่อยให้กระเป๋าไว้บนหน้าขา เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Bag Deadlift
1.เริ่มต้นจากการ ค่อย ๆ คลายกล้ามเนื้อหลังขาออก ดึงสะโพกออกไปทางด้านหลัง เพื่อลดลำตัวช่วงบนลงจนสุดพิสัย โดยพยายามให้กระเป๋าเคลื่อนที่ลงในลักษณะที่ใกล้กับต้นขาให้มากที่สุด จะสังเกตได้ว่าเมื่อกล้ามเนื้อหลังขาถูกเหยียดออกจนสุด หลังล่างจะยังคงรักษาแนวเป็นเส้นตรงอยู่ พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด
2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังขา ดันสะโพกกลับเข้ามา เพื่อยกลำตัวขึ้น กลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง
*ระหว่างการฝึกด้วยท่า Bag Deadlift พยายามรักษาแนวของกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงตลอดการฝึก
(Visited 164 times, 1 visits today)

Last modified: June 14, 2019