Barbell Bench Press

MAIN MUSCLE WORKED : Chest
OTHER MUSCLE WORKED : Shoulders, Triceps
EQUIPMENT : Barbell
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
การฝึกด้วยท่า Barbell Bench Press เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าลงบนเบาะ เท้าวางสนิทติดกับพื้น หงายมือทั้งสองข้างขึ้น จับบาร์เบลด้วยความกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย จากนั้นยกบาร์เบลออกมาจากที่พัก ในลักษณะที่แขนตึง แต่ไม่ล็อกข้อศอก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Barbell Bench Press

1.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าอก ออก งอแขน ลดบาร์เบลลงจนแตะยอดอก โดยให้แขนทำมุมประมาณ 70 องศากับลำตัว พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.จากนั้นเริ่มออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกเพื่อยกบาร์เบลขึ้นจนสุดพิสัย เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

(Visited 39,646 times, 8 visits today)

Last modified: June 17, 2019