วิธีฝึกท่า Barbell Shrugs

Barbell Shrugs

MAIN MUSCLE WORKED : Trapezius

OTHER MUSCLE WORKED :

EQUIPMENT : Barbell

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Traps

การฝึกท่า Barbell Shrugs เริ่มต้นจากการ ยืนตัวตรง เท้าทั้งสองข้างวางห่างกันประมาณหัวไหล่ คว่ำมือทั้งสองข้างลง จับบาร์เบล ด้วยความกว้างที่กว้างไหล่เล็กน้อย เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Barbell Shrugs

1.เริ่มต้นจากการ ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหนอก เพื่อดึงบาร์เบลขึ้นตรงๆจนสุดพิสัย พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหนอกออก ลดบาร์เบลลงเพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]