วิธีฝึกท่า Barbell Stiff-Leg Deadlift

Barbell Stiff-Leg Deadlift

MAIN MUSCLE WORKED : Hamstrings

OTHER MUSCLE WORKED : Glutes, Back

EQUIPMENT : Barbell

MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Hamstring

การฝึกด้วยท่า Barbell Stiff-Leg Deadlift เริ่มต้นจากการ ยืนตรง แอ่นอก วางเท้าทั้งสองข้างห่างกันด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ คว่ำมือทั้งสองข้างลง ถือบาร์เบล ด้วยความกว้างที่กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อย ปล่อยให้บาร์เบลพาดไว้บนหน้าขา เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Barbell Stiff-Leg Deadlift

1.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังขาออก ดึงสะโพกออกไปทางด้านหลัง เพื่อลดลำตัวช่วงบนลงจนสุดพิสัย โดยพยายามให้บาร์เบลเคลื่อนที่ลงในลักษณะที่ใกล้กับต้นขาให้มากที่สุด จะสังเกตได้ว่าเมื่อกล้ามเนื้อหลังขาถูกเหยียดออกจนสุด หลังล่างจะยังคงรักษาแนวเป็นเส้นตรงอยู่ พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังขา ดันสะโพกกลับเข้ามา เพื่อยกลำตัวขึ้น กลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

*ระหว่างการฝึกด้วยท่า Barbell Stiff-Leg Deadlift พยายามรักษาแนวของกระดูกสันหลังให้เป็นเส้นตรงตลอดการฝึก

 

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]