Burpee with push-up

MAIN MUSCLE WORKED : Quadriceps
OTHER MUSCLE WORKED : Calves, Chest, Hamstrings, Shoulders, Triceps
EQUIPMENT : Body only
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
f6_quadricep
f1_chest
การฝึกด้วยท่า Burpee with push-up เริ่มต้นยืนโดยวางเท้าทั้ง2ข้างกว้างพอดีกับหัวไหลเป็นท่าเตรียมคว่ำมือทั้งสองข้างลงบนพื้น วางมือด้วยความกว้างที่ประมาณหัวไหล่เหยียดแขนจนตึง แต่ว่าไม่ล็อกข้อศอก ถอยเท้าออกไปด้านหลังจนลำตัวช่วงล่างกับช่วงบนเป็นแนวเส้นตรงวางเท้าทั้งสองข้างห่างกันด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่
1.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าอก ออก งอแขนเพื่อลดลำตัวลงจนหน้าอกเกือบจะแตะกับพื้น และให้แขนทำมุมประมาณ 45 องศากับลำตัว พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด
2.จากนั้นเริ่มออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกเพื่อดันลำตัวขึ้น พร้อมยกลำตัวกลับไปสู่ทางยืน
3.กระโดดจากพื้นเหยียดตัวตรงและแขนทั้ง2ข้างเหยียดตึงอยู่ระหว่างศีรษะพร้อมหายใจออก กลับไปสู่ทางเตรียมนับเป็น1ครั้ง
(Visited 575 times, 1 visits today)

Last modified: June 14, 2019