วิธีฝึกท่า Cable High Pull(Straight Bar)

Cable High Pull(Straight Bar)

MAIN MUSCLE WORKED : Shoulder

OTHER MUSCLE WORKED :

EQUIPMENT :

MECHANICS TYPE :

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Shoulder

การฝึกท่า Cable High Pull(Straight Bar) เริ่มต้นจากการ ปรับรอกให้อยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุด คล้องบาร์ตรงเอาไว้ จากนั้น หันหน้าเข้าหาเคเบิ้ล คว่ำมือทั้งสองข้างลง จับบาร์ ด้วยความกว้างที่กว้างกว่าหัวไหล่ ประมาณ 15 ซม. แล้วยืนตัวตรงเท้าทั้งสองข้างวางห่างกันประมาณหัวไหล่ ปล่อยแขนลงมาทางด้านหน้าของลำตัวตามธรรมชาติ เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Cable High Pull(Straight Bar)

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อไหล่ข้าง เพื่อยกบาร์ขึ้นจนสุดพิสัย โดยพยายามดึงบาร์ขึ้นในแนวเส้นตรง รักษาระดับของข้อศอกให้กางออกไปทางด้านข้างของลำตัวและอยู่สูงกว่าระดับของข้อมือเสมอ พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อไหล่ข้างออก ลดบาร์ลงเพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]