Cable Internal Rotation

MAIN MUSCLE WORKED : Shoulder
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT : Cable
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Shoulder
การฝึกด้วยท่า Cable Internal Rotation เริ่มต้นจากการไปยืนหันข้างลำตัวด้านที่ต้องการฝึกเข้าหาเคเบิ้ล จากนั้นใช้มือข้างที่ต้องการฝึกจับด้ามจับ ในลักษณะหันฝ่ามือเข้าหาลำตัว โดยปลายแขนจะพับทำมุมตั้งฉากกับต้นแขน เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Cable Internal Rotation

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นทำการออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหัวไหล่ เพื่อหมุนแขนเข้าหาลำตัว โดยให้ข้อศอกเป็นจุดหมุน พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหัวไหล่ออก ปล่อยบาร์กลับเข้าที่เดิม เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

(Visited 175 times, 1 visits today)

Last modified: June 16, 2019