วิธีฝึกท่า Close-Grip Barbell Bench Press(Triceps)

Close-Grip Barbell Bench Press(Triceps)

 

MAIN MUSCLE WORKED : Triceps

OTHER MUSCLE WORKED : Shoulders, Triceps

EQUIPMENT : Barbell

MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Triceps

การฝึกด้วยท่า Close-Grip Barbell Bench Press(Triceps) เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าลงบนเบาะ เท้าทั้งสองข้างวางแนบสนิทกับพื้น หงายมือทั้งสองข้างขึ้น จับบาร์เบลด้วยความกว้างประมาณหัวไหล่ จากนั้นยกบาร์เบลออกมาจากที่พัก แขนเหยียดจนเกือบตึง แต่ไม่ล็อกข้อ เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Close-Grip Barbell Bench Press(Triceps)

1.เริ่มต้นจากการค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังแขนออก โดยการลดบาร์เบลลงในลักษณะที่ปิดมุมข้อศอกเข้าหาลำตัว จนกล้ามเนื้อหลังแขนถูกเหยียดตัวจนสุด พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขน ยกบาร์เบลขึ้น เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]