Concentration Curl

MAIN MUSCLE WORKED : Biceps
OTHER MUSCLE WORKED : Forearms
EQUIPMENT : Dumbbell
MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Biceps
การฝึกด้วยท่า Concentration Curl เริ่มต้นจากการเตรียมดัมเบลหนึ่งอัน นั่งลงบนเบาะ จากนั้นเอนตัวลงมาทางด้านหน้า ให้แขนที่ต้องการฝึกพิงกับต้นขาเอาไว้ โดยให้ข้อศอกเลยออกมา ใช้มือจับดัมเบลขึ้นมาให้ลอยอยู่เหนือพื้น เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Concentration Curl

1.สูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นเริ่มออกแรงเกร็งที่กล้ามเนื้อหน้าแขนเพื่อยกดัมเบลขึ้นมาจนสุดพิสัย พร้อมกับปล่อยลมหายใจออก

2.จากนั้นค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าแขนออก ลดดัมเบลลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง ทำจนครบจำนวนครั้งแล้วสลับไปทำอีกข้างหนึ่ง นับเป็น 1 เซท

(Visited 7,443 times, 1 visits today)

Last modified: June 16, 2019