Dips For Chest

MAIN MUSCLE WORKED : Chest
OTHER MUSCLE WORKED : Shoulders, Triceps
EQUIPMENT : Other
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Chest
การฝึกด้วยท่า Dips For Chestเริ่มต้นจากการยกตัวให้ลอยบนบาร์คู่ เหยียดแขนจนตึง แต่ไม่ล็อกข้อศอก แอ่นอก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Dips For Chest

1.ค่อยๆลดลำตัวลง ในลักษณะที่ศอกกางออกไปทางด้านข้างลำตัว จนกล้ามเนื้อหน้าอกถูกเหยียดตัวจนสุด พร้อมกับสูดหายใจเข้าจนสุด

2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอก เพื่อยกตัวขึ้นเพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

(Visited 23,671 times, 8 visits today)

Last modified: June 17, 2019