Dumbbell Bench Press

MAIN MUSCLE WORKED : Chest
OTHER MUSCLE WORKED : Shoulders, Triceps
EQUIPMENT : Dumbbell
MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Chest
การฝึกด้วยท่า Dumbbell Bench Press เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าลงบนเบาะ เท้าทั้งสองข้างวางสนิทกับพื้น จับดัมเบลยกขึ้นในลักษณะที่แขนตึง แต่ไม่ล็อกข้อศอก โดยหันฝ่ามือออกไปทางด้านหน้าของลำตัว เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Dumbbell Bench Press

1.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าอก งอแขนเพื่อลดดัมเบลลงจนสุดพิสัย โดยให้แขนทำมุม 60 องศากับลำตัว พร้อมกับสูดหายใจเข้าจนสุด

2.จากนั้นเริ่มออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกเพื่อยกดัมเบลขึ้น เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

(Visited 12,655 times, 1 visits today)

Last modified: June 17, 2019