Dumbbell Fly

MAIN MUSCLE WORKED : Chest
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT : Dumbbell
MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Chest
การฝึกด้วยท่า Dumbbell Fly เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าลงบนเบาะ จับดัมเบล โดยหันฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากัน ดันขึ้นในลักษณะที่แขนงอเล็กน้อยเป็นท่าเตรียมฝึกท่า Decline Dumbbell Fly

1.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าอก ออก หมุนแขนออกในลักษณะครึ่งวงกลม จนกล้ามเนื้อหน้าอกถูกเหยียดตัวจนสุดพิสัย โดยให้แขนทำมุมประมาณ 70 องศากับลำตัว พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.จากนั้นเริ่มออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกเพื่อยกดัมเบลขึ้นจนสุดพิสัย เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

(Visited 23,064 times, 1 visits today)

Last modified: June 17, 2019