วิธีฝึกท่า Dumbbell Fly

Dumbbell Fly

MAIN MUSCLE WORKED : Chest

OTHER MUSCLE WORKED :

EQUIPMENT : Dumbbell

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Chest

การฝึกด้วยท่า Dumbbell Fly เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้าลงบนเบาะ จับดัมเบล โดยหันฝ่ามือทั้งสองข้างเข้าหากัน ดันขึ้นในลักษณะที่แขนงอเล็กน้อยเป็นท่าเตรียมฝึกท่า Decline Dumbbell Fly

1.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าอก ออก หมุนแขนออกในลักษณะครึ่งวงกลม จนกล้ามเนื้อหน้าอกถูกเหยียดตัวจนสุดพิสัย โดยให้แขนทำมุมประมาณ 70 องศากับลำตัว พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.จากนั้นเริ่มออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกเพื่อยกดัมเบลขึ้นจนสุดพิสัย เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]