Dumbbell Front Raise

MAIN MUSCLE WORKED : Shoulder
OTHER MUSCLE WORKED :
EQUIPMENT : Dumbbell
MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Shoulder
การฝึกด้วยท่า Dumbbell Front Raise เริ่มต้นจากการ ยืนตรง คว่ำมือทั้งสองข้างลง จับดัมเบลวางพาดไว้บนหน้าขา เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Dumbbell Front Raise

1.เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุด จากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อไหล่หน้า เพื่อยกดัมเบลทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกันมาทางด้านหน้าของลำตัว ในลักษณะ ¼ ของวงกลมจนสุดพิสัย พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด

2.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อไหล่หน้าออก ลดดัมเบลลง เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

(Visited 4,082 times, 1 visits today)

Last modified: June 16, 2019