Dumbbell Lying Triceps Extension

MAIN MUSCLE WORKED : Triceps
OTHER MUSCLE WORKED : Chest, Shoulders
EQUIPMENT : Dumbbell
MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start

ท่าเริ่มต้น-สิ้นสุด

Start
Triceps
การฝึกด้วยท่า Dumbbell Lying Tricep Extension เริ่มต้นจากการ นอนหงายหน้าลงบนเบาะ ใช้มือทั้งสองข้างจับดัมเบลในลักษณะที่หันฝ่ามือทั้งสองข้างหันหน้าเข้าหากัน ยกขึ้นเหยียดแขนจนตึง แต่ไม่ล็อกข้อศอก เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Dumbbell Lying Tricep Extension
1.เริ่มต้นจากการค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังแขนออก ลดดัมเบลทั้งสองข้างลงจนถึงแนวระดับของหน้าผากด้วยการงอแขน โดยที่ต้นแขนไม่ขยับ พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด
2.ออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังแขน ยกดัมเบลทั้งสองข้างขึ้น เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง
*ระหว่างการฝึกด้วยท่า Dumbbell Lying Triceps Extension พยายามให้ต้นแขนไม่ขยับไปมา ตลอดการฝึก
(Visited 7,418 times, 1 visits today)

Last modified: June 14, 2019