วิธีฝึกท่า Dumbbell Pull Over

Dumbbell Pull Over

MAIN MUSCLE WORKED : Chest

OTHER MUSCLE WORKED : Biceps, Shoulders, Triceps

EQUIPMENT : Dumbbell

MECHANICS TYPE : Compound

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

Chest

การฝึกด้วยท่า Dumbbell Pull Over เริ่มต้นจากการนอนหงายหน้า พาดลำตัวลงบนเบาะ โดยให้หัวเลยออกจากเบาะ ประสานมือจับดัมเบล ยกขึ้นในลักษณะที่แขนตึง แต่ไม่ล็อกข้อศอก จะสังเกตได้ว่าดัมเบลจะลอยอยู่บนบริเวณยอดอกพอดี เป็นท่าเตรียมฝึกท่า Dumbbell Pull Over

1.ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหน้าอก ลดดัมเบลลงเหนือหัวในลักษณะที่แขนยังคงเหยียดตึงอยู่ โดยให้หัวไหล่เป็นจุดหมุน จนสุดพิสัย พร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุด

2.จากนั้นเริ่มออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหน้าอกเพื่อยกดัมเบลขึ้น เพื่อกลับสู่ท่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด นับเป็น 1 ครั้ง

 [freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]