Dumbbell Seated Calves Raise - planforfit

Dumbbell Seated Calves Raise

MAIN MUSCLE WORKED : Calves

OTHER MUSCLE WORKED :

EQUIPMENT : Dumbbell

MECHANICS TYPE : Isolation

Start
Start
ท่าเริ่มต้น - สิ้นสุด
Start

นั่งบนเก้าอี้ ถือน้ำหนักไว้ที่แขนสองข้าง วางไว้บนหน้าขา ประคองดัมบลให้นิ่ง ออกแรง เขย่งน่องขึ้นมา ค้างเอาไว้ที่จุดสุงสุดสักเล็กน้อย ค่อยๆหย่อนขาลง ทำซ้ำจนครบจำนวนที่กำหนด[freakout_genads ads_id="2"][freakout_genads ads_id="2"] [fbcomments]